Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

SAĞLIK YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SAĞLIK YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN KABUL VE KULLANIMI : ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 11-07-2016

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Public aspects of medicine, TECHNOLOGY,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Demircan, Fatih (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Tengilimoğlu, Dilaver (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Bilgi Sistemleri, Bilgi sistemleri yapısı, Sağlık Bilişim Sistemleri,  Bilgi Teknolojileri Sorunları , Teknolojik değişimlere karşı direnç 


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde ki hızlı değişim ve gelişmeler sağlık hizmetleri sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Sağlık bilgi sistemleri ise sağlık hizmetlerini sunan hastane yöneticilerinin, karar verme süreçlerinde bilgileri derlemektedir.   Sağlık hizmetleri karmaşık yapısı gereği bilişim teknolojilerine bağımlılığı sürekli artmaktadır. Hastanelere kayıt edilen ve saklanan tıbbi verilerin kapasitesi sürekli artmakta ve sürekli büyüme göstermektedir. Hasta verilerini kullanma, işleme, tekrardan ulaşma zor bir hal alırken, artık bu işlev daha çok önemli hale gelmektedir.   Bu bağlamda sağlık bilişimi; sağlık hizmetinin bilgi toplumu insanına yakışır biçimde sunulması, bilişim teknolojilerinin etkili biçimde kullanıldığı hastanelerin çağdaş bir anlayışla yönetilmesi, toplumun sağlık sorunlarının saptanması, hizmetlerin planlanması ve sağlık düzeyini artırılması için ihtiyaç duyulan bilginin toplanarak bilimsel değerlendirmeler yapabilecek sağlık çalışanı yetiştirmede kullanılmasıdır. Bu çalışmada Ankara'da  faaliyet gösteren 16  kamu hastanesinde (12'si Sağlık Bakanlığı, 4'ü Üniversite Hastanesi) görev yapan 108 hastane yönetici ile yapılan anket çalışması sonucu sağlık bilgi sistemleri ve iletişim teknolojilerine bakış açısı öğrenilmeye çalışılmış ve sağlık kurumlarında bilgi teknoloji kullanım sürecinde öneriler gerçekleştirilmiştir. 


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 9
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 9

LINK_STATS