Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU VE DEPREM GERÇEĞİ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 09-05-2016

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: TECHNOLOGY, SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Tunç, Gökhan (Author), Numanoğlu, Pelin (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: 3. Genç Mühendisler Sempozyumu BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: İstanbul BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_IDENTIFIERS: 3. Genç Mühendisler Sempozyumu


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Doğal Afetler, Deprem, Kredi Derecelendirmesi.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Yapılan araştırmalar tüm dünyada doğal afetlerin büyüklüğü ve sıklığının yarım yüzyılda iki kat arttığını göstermiştir. Doğal afetlerdeki artış dikkate alınarak kredi derecelendirme kurumları tarafından bu konudaki göstergeler ülkelerin kredi notlarının belirlenmesi sürecindeki kriterler arasına 2015 yılı itibariyle dâhil edilmeye başlanmıştır. Doğal afetler arasında, deprem en fazla tahribat yaratan afet türü olarak belirlenmiştir. Ülkelere verilen kredi notları ise depremin yarattığı hasardan, doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmektedir. Etkinin derecesi ise ülkelerin bulunduğu duruma göre bir ila bir buçuk puan arasında değişmektedir. Değişimin miktarı ülkelerin bu tür afetlere karşı hazırlıklı olup olmaması ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye’nin mevcut kredi durumu değerlendirildiğinde "Yatırım Yapılamaz Ülkeler" sınıfında olduğu görülmektedir. Gerekli tedbirler alındığında ise ülke ekonomisi doğal afetlerden en az şekilde etkilenecektir. Bu tedbirli olma durumu kredi notunda artışı mümkün kılacak fakat gerekli tedbirler alınmaz ise herhangi bir olası afet zaten yeterli seviyede iyi olmayan ülke notunu daha da aşağıya çekecektir. Aşağıya çekilen kredi notu ise ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısı ile doğal afetler ve özellikle deprem ile ilgili kamu politikalarının kredi derecelendirme kurumlarınca belirlenen yeni kriterler çerçevesinde ele alınması ülkenin yatırımlar açısından olumlu yönde ilerlemesini sağlayacaktır. Bu makalede, izlenmesi gereken kamu politikaları ile özel sektör yatırımları belirlenecek ve alınması gereken önlemler değerlendirilerek çözüm önerileri sunulacaktır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

3. Genç Mühendisler Sempozyumu


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES[14] Doğal Afet Sigortaları Kurumu, DASK, https://www.dask.gov.tr/, Erişim Tarihi: 15 Mart 2016.[13] İçişleri Bakanlığı, http://www.icisleriafad.gov.tr/lkemizin-deprem-riski-haritasi, Erişim Tarihi: 15 Mart 2016.[12] TÜPRAŞ, http://www.tupras.com.tr/file.php?lFileID=3946, Erişim Tarihi: 14 Mart 2016.[11] Afet İşleri Genel Müdürlüğü , https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/78-20140529153416-mudahale,-iyilestirme-ve-sosyoekonomik-acidan-2011-van-depremi-raporu.pdf, Erişim Tarihi: 3 Mart 2016.[10] Vikipedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekim_2011_Van_depremi, Erişim Tarihi: 17 Şubat 2016.[9] Başbakanlık Afet ve Acil İşler Durum Yönetimi Başkanlığı, https://www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx, Erişim Tarihi:14 Şubat 2016.[8] t24, http://t24.com.tr/haber/10-soruda-kredi-derecelendirme-kuruluslari-ne-yapiyor-kararlari-neden-onemli-niye-tartisiliyorlar,271402, Erişim Tarihi: 14 Ocak 2016.[7] S&P, (2014). Standard & Poor's: Sovereign Rating Methodology.[6] Bresch, D., (2015). Climada, the Open Source Nat Cat Model: https://github.com/davidnbresch/climada, Erişim Tarihi: 25 Ocak 2016.[5] http://www.hurriyet.com.tr/kredi-derecelendirmenin-170-yillik-tarihi-20626051, Erişim Tarihi: 22 Ocak 2016.[4] SETA rapor, http://file.setav.org/Files/Pdf/20121126124257_seta-kredi_derecelendirme_kuruluslari-_alternatif_arayislar.pdf, Erişim Tarihi: 10 Ocak 2016.[3] S&P, http://unepfi.org/pdc/wp-content/uploads/StormAlert.pdf, Erişim Tarihi: 22 Aralık 2015.[1] Vikipedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/Kredi_derecelendirmesi, Erişim Tarihi: 27 Ekim 2015.[2] Vikipedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/Kredi_derecelendirme_notlar%C4%B1na_g%C3%B6re_%C3% BClkeler_ listesi, Erişim Tarihi: 9 Kasım 2015.[15] Tunc, G., (2015). Depreme Dayanıklı Bina, Bilinçli Tüketici ve Güven Kavramları Üzerine İnceleme ve Öneriler, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 54
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 54

LINK_STATS