Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Tekrar Kullanılabilen Öğrenme Nesneleri (TEKÖN) ve Örnek bir Çalışma

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 04-06-2015

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Book Section

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: EDUCATION, TECHNOLOGY,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Çağıltay, Nergiz (Author), Cagiltay, Kursat (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Tekrar Kullanılabilen Öğrenme Nesneleri, Elektronik eğitim, Uzaktan eğitim


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Öğrenme nerede ve ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin günümüzdeki modern bilgi teknolojilerinin etkin olarak kullanımı sayesinde desteklenebilir ve kalitesi arttırılabilir. Bu amaçla birçok çevrim-içi malzeme, çeşitli metodlar ve tasarım yöntemleri kullanılarak hazırlanmaktadır. Çevrim-içi öğrenmeye yönelik olarak hazırlanmış olan malzemeler genellikle, metin, grafik, ses, görüntü şeklindeki bilgiler, bu bilgilere erişimi sağlamak amacıyla hazırlanmış olan bilgisayar arayüzü ve öğrenciye geribildirim vermek ve öğrencinin genel başarısını ölçmek amacıyla hazırlanmış olan değerlendirme sistemi ile birlikte bu sistemi destekleyici çeşitli araçların kullanılması ile oluşturulmaktadır [6]. Ancak çevrim-içi öğrenme ortamlarına yönelik olarak eğitim malzemesi hazırlanması konusunda günümüzde pek çok problem yaşanmaktadır. Bu problemlerden en önemlisi kullanılan malzemelerin nasıl daha kaliteli ve içerikli bir şekilde sunulabileceği konusunda yaşanmaktadır [6]. Çevrimiçi olarak hazırlanmış olan malzemelerin güncelliğinin korunması ve sürekli olarak yenilenmesinin sağlanması da bu konuda yaşanan önemli problemlerden birisidir. Bu noktada tekrar kullanılabilen öğrenme nesneleri (TEKÖN) çevrim-içi ortamlar için içerik geliştiren kişilere bir alternatif oluşturmaktadır [6]. TEKÖN’ler, bilgisayar dünyasında karşımıza çıkan nesneye dayalı çeşitli tekniklerin çevrim-içi eğitim amacıyla da kullanılmasına yönelik olarak geliştirilmesi yaklaşımlarını kapsamaktadır. Öğrenme nesneleri tekrar kullanılabilen ve herhangi bir medyaya bağımlı olmayan bilgi yığınları olarak tanımlamaktadır [1]. Bu çalışmada TEKÖN yaklaşımı tanıtılacak ve TEKÖN’lerin çevrim içi eğitim açısından önemi vurgulanacaktır. Ayrıca Türkçeyi öğrenen kişilere yönelik olarak geliştirilmiş olan bir örnek çalışma TEKÖN’lerin bir çevrim-içi eğitim malzemesinin hazırlanması amacıyla kullanımı konusundaki yaklaşımları göstermek amacıyla incelenecektir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES[1] Allen, J., 1995. Natural language understanding,Benjamin/Cummings Pub. Co., Redwood City, California.[1] Cisco. (2000). Reusable Learning Object Strategy. A CiscoWhitepaper. Version 3.1. August 2000. Elektronik adres:http://www.cisco.com/warp/public/10/wwtraining/elearning/implement/rlo_strategy_v3-1.pdf [02.08.2002].[2] Çağıltay, E. N. (2001). Türkçe Merhaba Eğitim Sitesi.Elektronik adres:http://clio.dlib.indiana.edu/~ncagilta/tlepss.html ya dahttp://www.princeton.edu/~turkish/practice/tlepss.html[02.20.2002].[3] Çağıltay, E. N., Çiçek F. (2002). Providing a DigitalLanguage Support. Digital Stream Conference 2002.Elektronikadres:http://php.indiana.edu/~ncagilta/paper/ds02.ppt04.05.2002].[4] LOM (2000). “Draft standard for learning objectmetadata”, Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc. P1484.12/D4.1, Learning Object Metadata, 12 March2000. [Çevrimiçi] Elektronik adres:http://ltsc.ieee.org/doc/wg12/LOMv4.1.htm [02.08.2002].[5] Merrill, M. D. (2000). Components of Instruction:Toward a Theoretical Tool for Instructional Design.Instructional Science. M. David Merrill (In Press). Elektronikadres: http://www.id2.usu.edu/Papers/Components.PDF[02.08.2002].[6] Robson,R. (2000). All About Learning Objects. RobbyRobson. Eduworks. Elektronik adres:http://www.eduworks.com/LOTT/tutorial/learningobjects.html[02.08.2002].[7] Wiley, D. A. (2000). Learning Object design and sequenceTheory. Doctoral of philosophy theses. Elektronik adres:http://wiley.ed.usu.edu/docs/dissertation.pdf [02.08.2002].


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 64
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 64

LINK_STATS