Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Elektrik Devre Analizi Dersinde Bilgisayar Destekli Laboratuvar Uygulamaları

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 04-06-2015

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Book Section

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: EDUCATION, TECHNOLOGY,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Aydın, Elif (Author), Çağıltay, Nergiz (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDSBROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Özet

Bu araştırmada öğrencilerin, elektrik devre analizi dersinin laboratuvar çalışmalarında, fiziksel deneylerin yanısıra, MultiSIM benzetim yazılımını da kullanmaları sağlanmıştır. Öğrencilerin başarısı, deneyin fiziksel olarak yapılması, MultiSIM’in laboratuvara hazırlık amacıyla kullanılması ve iki yöntemin birarada kullanılması gibi farklı ortamlarda incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, bilgisayar benzetim ortamlarının, öğrencilerin performansını artırıcı önemli bir unsur olduğu gözlenmiştir. Araştırmanın edönüşümün bir parçası olan e-laboratuvar ortamlarının oluşturulması açısından yapılacak çalışmalara ışık tutması hedeflenmiştir.

Abstract

In this study, students have used a simulation program named MultiSIM parallel to the physical experiments in the laboratory studies of electrical circuit analysis course. Students’ progress in different settings such as, doing physical experiment only, using MultiSIM as a pre-lab activity and using both approaches at the same time in the laboratory, has been analysed. Computer simulation environment has been observed as an important factor for improving students’ performance. This study is aimed to be helpful for setting e-laboratories.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES(Manwaring,Baker, Malbasa,Seamans, 1991)Manwaring M.L., Baker, W.I., Malbasa, V.D. Seamans, A.D. (1991). UniversalLogic Implementer: A general Purpose Tool for a Digital Logic DesignLaboratory. IEEE Transactions on Education. Vol 34, No. I. February, 1991 pp.39-42(Multisim 2001Educator UserGuide, 2000)Multisim (2001). Educator User Guide, Interactive Image Technologies Ltd.,Canada, 2000.(Lightner, Aver,1996)Lightner, M., Aver, J. (1996). A Paperless Circuits Laboratory: Vision andReality. IEEE, FIE’96 Proceedings, pp. 1186-1190.(Azemi, Yaz,1994)Azemi, A. Yaz, E.E. (1994). Pspice and MATLAB in Undergraduate andGraduate Electrical Engineering Courses, Frontlers In Education ConferencProceding, pp.456-459(Nunnally, 1996) Nunnally, C.E. (1996). Teaching EE Curcuits I Lab with Labview, IEEE, FIE,1996 Proceedings, pp. 871-873.(Chiu, 1994) Chiu, D.M. (1994). Computer Aided Laboratory in Electronics, IEEE,Multimedia Engineering Education, pp. 453-455.(MEB, 2004) MEB YÖK Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi, WWW adresi:http://www.cmyo.ankara.edu.tr/proje/arsiv/haberlesme/07_Dogru_Akim_Devre_Analizi.doc, Haziran, 2004’te alınmıştır.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 12
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 12

LINK_STATS