Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN ROLÜ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 04-06-2015

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Book Section

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: EDUCATION, TECHNOLOGY,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Çağıltay, Nergiz (Author), Tokdemir, Gul (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Öğrenme stilleri, mühendislik eğitimi, Bilgisayar mühendisliği


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Birçok araştırma, öğrenme stillerindeki farklılığın kişilerin farklı iş kollarındaki tercihlerine ve başarısına bir etken olduğunu göstermektedir. Buna göre, örneğin uzmanlık ve teknoloji kariyeri gerektiren iş kollarıyla, reklamcılık ve çeşitli servis alanlarında çalışan kişilerin başarıları kişisel öğrenme stilleri ile yakından ilintilidir. Bu çalışmada, farklı öğrenme stillerine sahip kişilerin mühendislik eğitimindeki başarı durumları incelenmektedir. Çalışmada Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencileri ile yapılan bir durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Çalışmanın sonuçlarının mühendislik eğitimi veren birimlere, gerek eğitimlerinin genel başarısını artırıcı ve gerekse öğrencilerin kişisel başarılarını artırıcı yönlendirici bilgiyi sağlaması hedeflenmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, araştırmaya katılan öğrenciler içinde derste başarılı olanların büyük bir kısmının (% 85) David Kolb tarafından mühendislik alanındaki başarı oranının yüksek olduğu belirlenen iki öğrenme stilinden birisine sahip oldukları gözlenmiştir. Oysaki dersin genel başarı oranı % 43’dür. Bu durum David Kolb tarafından belirlenen öğrenme stilleri ile paralellik göstermektedir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES1. Alexander, A. (1993). Engineering Outcomes. ASEE Prism. Sept, 1993, pp. 27-30.sited in Moussavi, M. (1996). Cooperative Learning in Engineering Education.Frontiers in Education Conferences, 1996. IEEE Catalog Number: 96CH35946, ISBNNumber 0-7803-3720-42. Baldwin, L., Sabry, K. (1992). Learning Styles for Interactive Learning Systems. IETI40,4.3. Dunn, R. & Dunn, K.J. (1979). Learning Styles: Should they, can they, be matched?.Educational Leadership, 36(4), p. 238-244.4. Dunn, R. et.al. (1981). Learning Style researches Defines Differences Differently,Educational Leadership, p.372-375, Feb.5. Felder, R.M. Felder, G.N. and Dietz, E.J. (2002) "The Effects of Personality Type onEngineering Student Performance and Attitudes." J. Engr. Education, 91(1), 3-17(2002).6. Gregorc, A. F. (1979). Learning/teaching styles: Their nature and effect. In StudentLearning Styles: Diagnosing and Precribing Programs. Reston, VA: NationalAssociation of Secondary School Principles. P19-26.7. Kolb, D.A. (1984). Experimental Learning: Experience as the source of Learning andDeveloment, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.8. Kuri, N.P. (1998). Kolb’s Learning Cycle: An Alternative Strategy For Engineerıng.International Conference On Engıneerıng Educatıon, August, 1998 Rio, Atlantica9. Moussavi, M. (1996). Cooperative Learning in Engineering Education. Frontiers inEducation Conferences, 1996. IEEE Catalog Number: 96CH35946, ISBN Number 0-7803-3720-410. Schmeck, R.R. (1982). Inventory of Learning processes. In Student Learning Stylesand brain behavior. Reston, VA: National Association of Secondary SchoolsPrinciples. P. 73-80.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 172
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 172

LINK_STATS