Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DİYAGRAMLARININ KULLANIMINDAKİ BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL ÖZELLİKLER

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 04-06-2015

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Book Section

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: TECHNOLOGY,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Kılıç, Özcan (Author), Çağıltay, Nergiz (Author), Tokdemir, Gul (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Yazılım Mühendisliği, Grafiksel Muhakeme, Hata Bulma, ERD-DFD


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

ÖZET Diyagramlar diğer disiplinlerde olduğu gibi yazılım mühendisliğinde de mühendislere, geliştirilen bilgi sisteminin tüm mimarisini sunmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Veri akış diyagramları (DFD) ve varlık ilişki diyagramları (ERD) yazılım mühendisliğinin ana gösterimleridir. Yazılım mühendisleri bu diyagramları bilgi sistemini anlamak, geliştirmek ve değerlendirmek için kullanırlar. Ancak bu diyagramları kavrama ve anlama sürecinde mühendislerin bilişsel ve davranışsal özelliklerini incelemek konusunda çok az çalışma yapılmıştır. Bu bildiride yazılım mühendislerinin ER ve DFD kullanılarak tasarlanmış bir sistemdeki hataları bulurken sergiledikleri bilişsel ve davranışsal özellikler incelenmiştir. Bu çalışmada bir göz-takip cihazı aracılığı ile anlama süreci ile ilgili toplanan çeşitli veriler, geçmişeyönelik anketler ve katılımcı ile yapılan görüşme kayıtları deney verisi olarak kullanılmıştır.


ABSTRACT Like in other disciplines, diagrams are widely used in software engineering as well in order to provide engineers with the overall architecture of the information system being developed. Data flow diagrams (DFD) and entity relationship diagrams (ERD) are one of the major notations in software engineering. Software engineers use these diagrams to understand, improve and evaluate information systems. However, few studies have been made to investigate engineers’ cognitive and behavioral properties during diagram comprehension. In this paper, software engineers’ cognitive and behavioral properties are investigated while they are detecting the defects in a system designed using ER and DFD. An eye tracking device and retrospective questionnaires are employed to collect experimental data in this study.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 8
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 8

LINK_STATS