Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sosyal politika: tarihsel zorunluluk yaklaşımı yerine liberalizmle ortaklaşan temellerden alternatif kuramsal inşalara

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Social policy: to the alternative theoretical constructions on common ground with liberalism in place of historical necessity

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 27-07-2009

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Selçuk, Fatma Ülkü (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/16/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/16/090323.pdf

BROWSE_DETAIL_SOURCE: Yazar


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Bilgi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 27-07-2009 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 17 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 1-26


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS doğal hukukçu yaklaşım; faydacı yaklaşım; etik; liberalizm; liberalizmin alternatifleri, tarihsel maddecilik
natural law; utilitarian approach; ethics; liberalism; alternatives to liberalism; historical materialism
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Batı dünyasında şekillendirilmiş olan çağdaş sosyal politika yaklaşımlarını anlamak için, Batı düşünce geleneği üzerinde etkili olan farklı etik yaklaşımların izlerini sürmek gerekmektedir. Böylelikle, sosyal politika önerileri oluşturulurken yaygın olarak başvurulan yaklaşımlar sadeleştirilerek, toplumsal yaşam konusundaki seçimlerin hangi önkabuller üzerinden yükseldiği daha açıkça görülmektedir. Adalet, hak, özgürlük ve eşitlik kavramları, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik olarak oluşturulan sosyal politika önerilerinde göndermede bulunulan ana kavramsal unsurlardandır. Bu çalışmada, farklı etik yaklaşımları temsil eden klasik metinlerin, sosyal politika açısından ima ettikleri incelenmekte; gerek ‘doğal hukukçu’ gerekse de ‘faydacı’ temeller üzerinden sömürünün ve tâbiiyetin asgariye indirileceği bir dünyada yaşam hedefinin temellendirilebileceği öne sürülmektedir. Liberal söylemlerin temeline oturmuş olan ‘doğal hukukçu’ ve ‘faydacı’ yaklaşımların, alternatif inşaların temeline de oturabileceği, bu temeller üzerinden alternatif kuramsal yaklaşımlar ve sosyal politika önerileri oluşturulabileceği ortaya koyulmaktadır. Makalenin ilk kısmında, antik Yunan’daki yaklaşımların ve Yahudi/Hıristiyan geleneğinin erdem ve adalet kavramsallaştırmaları karşılaştırılmaktadır. Daha sonra, bu yaklaşımların, Aydınlanma dönemi Batı düşüncesindeki adalet, hak, özgürlük, eşitlik kavramsallaştırmalarıyla bağlantısı kurulmaktadır. Son olarak, sosyal politikalar bağlamında, ‘insan olmaktan kaynaklı’ (doğa hukukçu yaklaşım) ve ‘insan(lık) yararı adına’ (faydacı yaklaşım) sorumluluklarımızın neler olması gerektiği hususunda çatışan kuramsal duruş noktaları ‘ekonomik adalet’ ve ‘gruplar arası adalet’ konularına odaklanarak değerlendirilmekte, liberal kuramın çıkmazları ve alternatif kuramsal inşalarda tarihsel maddeciliğin zayıf yönleri ortaya koyulmaktadır.
For understanding the modern approaches on social policy, it is necessary to trace certain ethical approaches influential over the Western philosophical tradition. This would be useful for simplifying the approaches widely resorted to in the formulation of social policy proposals. The concepts justice, rights, freedom and equality are among the ones to which the social policy proposals for relatively disadvantaged groups make reference. In this article, the implications of the classical texts representing different ethical approaches are examined in relation to social policies. It is claimed that the aim of living in a world where exploitation and domination is minimized can be based on both ‘natural law’ and ‘utilitarian’ premises. It is asserted that it is possible for both the ‘natural law’ and ‘utilitarian’ approaches, at the heart of liberal discourse, to be located to the heart of alternative theoretical constructions and social policies. Firstly, the virtue and justice conceptualizations of the ancient Greek and Hebrew/Christian traditions are compared and contrasted. Secondly, their relevance with the justice, rights, liberty, and equality conceptualizations of the Western Enlightenment thought is discussed. Finally, controversial theoretical views with reference to the natural law and utilitarian approaches are considered by focusing on ‘economic justice’ and ‘justice between groups’, while impasses of liberalism and the weaknesses of historical materialism are examined.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2542
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 12
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 12

LINK_STATS