Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

CRITERIA FOR DEVELOPING WEB-BASED INSTRUCTION

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 28-05-2015

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: No File

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: EDUCATION, TECHNOLOGY,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Shuaib, A. Braini (Author), Çağıltay, Nergiz (Author), İşgör, S.Belgin (Author), Tirkeş, Seha (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:
BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
BROWSE_DETAIL_NO_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Web tabanlı eğitim, Uzaktan eğitim, Eğitim metodolojisi, Açık ders malzemeleri


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Özet: Tabanlı eğitim giderek daha popüler olmakta ve birçok eğitim alternatifi sunmaktadır. Ancak, yüz yüze iletişim eksikliği nedeniyle Wen-tabanli eğitimde etkileşim ve motivasyonun sunulması kritik bir unsur olmaktadır. Bu çalışma Webtabanlı eğitim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken bazı kriterleri sunmaktadır ve bu kriterleri kimya dersleri için hazırlanmış olan bir siteyi etkileşim ve motivasyon açısından inceleyerek değerlendirmektedir. Bu kriterler kapsamlı ve tarafsız olarak herhangi bir web-tabanlı eğitim sisteminin değerlendirilebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu kriterlere temel olması amacıyla, web-tabanlı eğitim sitesinin birinci sınıf mühendislik öğrencileri tarafından kullanılması sağlanmıştır. Bu kriterlere yönelik olarak çalışmanın sonuçları bu araştırmada sunulmaktadır.

Abstract: Web-Based Instruction (WBI) has become popular and provides several educational alternatives. But due to lack of face-to-face communication, it is crucial that WBI provide interactivity and motivation for students. This paper introduces Criteria for Developing Web-Based Instruction that evaluates interactivity and motivation for a WBI chemistry course. The Criteria are comprehensive and objective so that it can be used to evaluate any WBI course. Based on the Criteria, the paper selects a WBI site and implements it to first year students. The result according to the criteria mentioned in the paper.


REFERENCES
Chellman, A. and P. Duchastel (2001). "The  ideal online course." Library Trends 50(1): 145-58.Chem, (2005).http://chemunder.mps.ohio-state.edu/under/microchem/Clark, G., (1996), Glossary of CBT/WBT Terms. [One-Line] Availablehttp://www.clark.net/pub/nractive/alt5.htm, pages 1 and 2.Dewald, N. H. (1999). "Transporting good library instruction practices into the Web environment: ananalysis of online tutorials.” Journal of Academic Librarianship 25(1): 26-31.Dupuis, E. A. (1998). "The times they are changing" Reference Services Review 26(3/4): 11-16.Gagne, R. M. and et al. (1981). "Planning and authoring computer-assisted instruction lessons."Educational Technology 21(9): 17-21.Khan, B.-H. (1997). Web-based instruction (WBI): What is it and why is it? In B.-H. Khan (Ed.),Web-based instruction (pp. 5-18). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology PublicationsKolb, D. (1984). Experiential Learning. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Konrad, L., & Stemper, J. (1996). Same game, different name: demystifying internet instruction.Research strategies, 14(1), 5-21.
McArthur, D., & Lewis, M.W. (1998). Untangling the web. Santa Monica, CA: RAND Education.
McCormack, C., & Jones, D. (1998). Building a web-based education system. New York: Wiley.
 Moallem, M. (2001). "Applying constructivist and objectivist learning theories in the design of aweb-based course: Implications for practice." Educational Technology and Society 4(3): 113-25.Palloff, R. M., & Pratt, K. (1999). Building learning communities in cyberspace. Effective strategiesfor the online classroom. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 17
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 17

LINK_STATS