Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Atılım Üniversitesi Akademik Personelinin Araştırma ve Proje Geliştirme Motivasyonunu Etkileyen Faktörler

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: ATÜ-LAP-A-1314-03

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Monograph

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Project Report

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/1573/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/1573/ATU-LAP-A-1314-04-Sonuc%CC%A7-Raporu.pdf

BROWSE_DETAIL_CONTACT: secil.toros@atilim.edu.tr

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

akademik personel, araştırma, proje geliştirme


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

2006 yılından beri Atılım Üniversitesi ARGEDA birimi akademik araştırma projelerine destek vermektedir. Bu desteği alarak araştırma projeleri geliştiren akademik personel sayısı her sene artmakla birlikte istenen sayıya ulaşamamıştır. Bu sorunu 2012-2013 akademik yılı için yapılan sunumlar sırasında mütevelli heyeti başkanı sayın Yalçın Zaim dile getirmiş ve üniversitenin akademik personel sayısı göz önünde bulundurulduğunda, proje başvuru sayısının ve akademik personelin araştırmaya yönelik motivasyonunun düşük olduğuna dikkat çekmiştir.

Akademik personelin isteksizliğinin sadece ARGEDA destekli projelere değil, bilimsel araştırma yapmaya ve diğer ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülen ar-ge projelerine katılmaya yönelik olabileceği düşünülmektedir. Bu varsayımdan hareketle, bu projenin birinci kısmında Atılım Üniversitesi akademik personelinin araştırma ve proje geliştirme motivasyonunu etkileyen faktörler araştırılacaktır. Bu doğrultuda üniversite çapında bir saha çalışması planlanmaktadır. İkinci kısımda ise ARGEDA birimi ve görev alanındaki işler hakkında akademik personelin düşüncelerini ve taleplerini anlamaya yönelik bir araştırma gerçekleştirilecektir.

Bu çalışmanın sonunda Atılım Üniversitesi personelinin araştırmaya ve proje geliştirmeye yönelik düşüncelerinin saptanması ve bu doğrultuda motivasyonlarını etkileyen faktörlerin ortaya konması hedeflenmektedir. Buna ek olarak üniversite bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projeleri ve diğer ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülen araştırma projelerinin takip ve kontrol mekanizmalarının yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu ARGEDA koordinatörlüğü ve işleyişi hakkında da akademik personelin düşünce ve önerilerinden oluşan niteliksel bilgiye ulaşılmaya çalışılacaktır.

Elde edilecek bilimsel bilgi kullanılarak, akademik personelin araştırma performanslarını arttırmaya yarayacak yeni politikalar, uygulamalar ve halkla ilişkiler faaliyetleri geliştirilebileceği düşünülmektedir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 49
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 49

LINK_STATS