Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru (TRACECA) Projesi‟nde Türkiye‟nin Demiryolu Stratejileri Neler Olmalıdır?

Diğer Başlık: What should be the railway strategies of Turkey on Transport Corridor Europa Caucasus Asia (TRACECA) Project?

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SİYASET BİLİMİ, Uluslararası ilişkiler,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Çetin, Mesut (Hazırlayan), Yavuz, Celalettin (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

1.TRACECA Projesi

2.UlaĢtırma

3.AB

4.Türkiye

5.Asya

-----

1.TRACECA Project

2.Transportation

3.European Union

4.Turkey

5.Asia


Özet

21.yüzyılın finans, pazar alanı, mal ve bilgi akıĢı,

makroekonomik geliĢmelerin ana yönlerine iliĢkin analizlerinden anlaĢılacağı üzere ABDAvrupa

ve Asya üçgeninde geliĢecektir. Sovyetler Birliği‟nin dağılmasıyla

bağımsızlığını kazanan ülkeler, kendilerini dünyaya kabul ettirmek ve

geliĢimlerini kazanabilmek için serbest pazar arayıĢı içine girmiĢlerdir. Bu

bölge AB için ucuz enerji ve hammaddenin elde edildiği, karĢılığında üretilen

malların satıldığı yeni pazarlar anlamına gelmektedir. UlaĢtırma yatırımları,

uluslararası ticaretin en önemli öğelerinden birisidir. Dolayısıyla AB‟nin

bölgeyle ilgili stratejisinin temelini ulaĢtırma yatırımları oluĢturmaktadır.

Avrupa-Kafkasya-Asya UlaĢtırma Koridoru (TRACECA) Projesi sayesinde

AB, Karadeniz, Kafkasya, Hazar Denizi üzerinden Asya‟ya açılabilecek,

uluslararası transit ticaret, en hızlı ve kolay bir Ģekilde hayata geçecektir.

Türkiye bu coğrafyada sahip olduğu stratejik konumundan dolayı projeden

doğrudan etkilenmektedir.----

As it is understood by the analysis made on the main aspects of macroeconomic

developments, the fields of finance, market place, goods and

information flow of the 21th century, will be developing in the USA-Europe-

Asia triangle. The countries which gained independence after the fall of

Soviet Union have started to search for free market in order to get the

acceptance of other countries and to increase their development rate. This

region means new markets for EU in which they can have cheap energy and

raw material, and sell manufactured goods in return. Investments on

transportation are one of the most important elements of international trade.

Therefore, the strategy of European Union is based on transportation

investments. Thanks to Europe-the Caucasus-Asia Transport Corridor

Project (TRACECA), EU will be able to reach Asia by going through the Black

Sea, Caucasia and the Caspian Sea, and international transit trade will be

more rapidly and easily implemented. Due to its strategic geographical

position in the region, Turkey is affected directly by the Project.

 


İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2555
 • Online
  • Ziyaretçi: 14
  • Üye: 0
  • Toplam: 14

Detaylı İstatistikler