Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ENHANCING CIVIL ENGINEERING EDUCATION USING ACTIVE LEARNING TECHNIQUES

Diğer Başlık: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİ KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLMESİ

Oluşturulma Tarihi: 2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: İngilizce

Konu(lar): Mühendislik (Genel). İnşaat mühendisliği (General),

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Çalışkan, Nihan Tuğba (Hazırlayan), Mertol, Halit Cenan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Civil Engineering Education, Active Learning, Statics, Dynamics, Strength of Materials, Fundamentals of Reinforced Concrete.----

ĠnĢaat Mühendisliği Eğitimi, Aktif Öğrenme, Statik, Dinamik, Mukavemet, Betonarmenin Temelleri.


Özet

In the last few decades the civil engineering prefession has rapidly developed to be able to adapt to changing conditions in various areas worldwide. Besides, the 21

st century students are also completely different from the students who lived in the 20th

century. The advances in technology have a great influence on these students. They don’t know the life before computer, cell phones etc.

The traditional educational methods containing passive teaching methods no longer work for current students. Most of the students in this century are active learners and active teaching methods should be used to be able to get good performance from these students.

In this study computer games, hands-on-practices, experiments, laboratory works used as active teaching methods and applied on different courses such as Statics, Dynamics, Strength of Materials, and Fundamentals of Reinforced Concrete, and the change in students’ performance is evaluated.

 

----Son yıllarda, inĢaat mühendisliği, dünya çapındaki çeĢitli alanlardaki değiĢen koĢullara uyum sağlayabilmek için hızla geliĢmiĢtir. Bununla birlikte 21. Yüzyıl öğrencileri de 20. Yüzyıl öğrencilerinden oldukça farklıdır. Bu öğrenciler üzerinde teknolojideki geliĢmelerin büyük etkileri vardır.

Pasif öğrenme metodlarını içeren geleneksel eğitim metodları artık Ģimdiki öğrenciler üzerinde baĢarılı olamamaktadır. Bu dönemdeki öğrencilerin çoğu aktif öğrenme metodları kullanırlar ve onlardan iyi performans alabilmek için aktif öğretme metodları kullanılmalıdır.

Bu çalıĢmada, bilgisayar oyunları, uygulamalı alıĢtırmalar, laboratuvar çalıĢmaları aktif öğretme metodları olarak kullanılmıĢtır ve bu metodlar, statik, dinamik, mukavemet ve betonarme derslerine uygulanmıĢ, öğrenci performanslarındaki değiĢim gözlenmiĢtir.


İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 3
  • Toplam: 2444
 • Online
  • Ziyaretçi: 54
  • Üye: 0
  • Toplam: 54

Detaylı İstatistikler