Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Katılım Bankalarında Bireysel Pazarlama Faaliyetleri ve Tüketicilerin Katılım Bankaları Tercihinde Etkili Olan Faktörler

Diğer Başlık: Retail Marketing Activities in Participation Banks And Factors Affecting Consumers Choice of the Participation Banks

Oluşturulma Tarihi: 2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Bankacılık, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Hacıhasanoğlu, Bilge (Tez Danışmanı), Uslucan, Emre (Hazırlayan),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

1. Bireysel Pazarlama

2.Katılım Bankacılığı

3.Faizsiz Bankacılık

4.Küreselleşme

----

1. Customer Oriented Marketing

2. Participation Banking

3. Interest-Free Banking

4. Globalization


Özet

Dünyada giderek artan küreselleşme, yerel pazarları daha fazla rekabete açık

hale getirmiş bunun yanında bilgi teknolojileri ile birlikte daha da bilinçlenen

tüketiciler de her bir işletme ve sektörün müşteri odaklı bireysel pazarlama

yaklaşımını benimsemeye zorlamıştır. Bu sektörlerden biri de bankacılık sektörü

olup, faizsiz bankacılık prensibini benimseyen katılım bankaları, dünyada genel

geçerli klasik bankacılık sistemi ile rekabet edebilmek için de bireysel pazarlama

uygulamalarına ihtiyaç duymuştur. Ancak sistemin farklı oluşu, elbette katılım

bankalarının da çok daha farklı bireysel pazarlama yaklaşımı benimsemesini

gerektirmiştir. Bankacılık sisteminin ikt

isadi ve iktisadi olmayan her alandaki etkisi

dikkate alındığında etkili bir pazarlama yaklaşımı, katılım bankaları için büyük önem

arz etmektedir. Bu amaçla bu çalışmada katılım bankalarının bireysel pazarlama

stratejileri ve uygulamaları, müşteri kitlesinin özellikleri ve rekabet koşulları

dahilinde analiz edilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki, katılım bankaları, bireysel

pazarlama faaliyetlerini hedef pazarın özelliklerine ve müşteri gruplarının farklı

tercihlerine göre revize ederek rekabet avantajı yaratabilecektir. En önemlisi de din

vb. nedenlerden çok, getiri olanakları nedeniyle katılım bankaları tercih edilmektedir.

Türkiye’deki katılım bankalarının ise bireysel pazarlama yaklaşımında, rekabet

koşullarının zorlaması nedeniyle, bireysel pazarlama stratejilerini dünyadaki

emsallerine göre daha başarılı yürüttüğü sonucuna ulaşılmıştır.

----

The increase in the globalization has also increased the competition in the

markets at local and also international level. Moreover, the Information Technologies

have made the consumers more aware and knowledgeable about the economy and

products and services. Therefore, many enterprises have started to adopt customer

oriented marketing approach in order to deal with the increase in competition and

provide the customer satisfaction. One of the sectors that have been heavilty

influenced by the results of globalization and other factors has been te banking

sector. In the sector, the İslamic banks that have applied the interest

-free principle

into the banking products and services have more needed the customer oriented

marketing in order to deal with high level of competition resulting from conventinoal

banking system. The different approach to the banking system also has required the

Islamic banks to apply different and unconventional marketing strategies. Once the

influences of the banking and financial system upon the economic and non-economic

all areas is considered, the marketing strategies and success of those strategies are

highly significant for the Islamic banks. Therefore, in this work study the customer

oriented marketing strategies and applications are analyzed based on the

characteristics of the target customer groups and competition in the sector. The

findings reveal that the Islamic banks could generate competitive advantage by

revising their marketing strategies and adjusting those strategies for the specific

target market features and customer characteristics. Most importantly, the customers

do not prefer the interest-free banking because of the religion factor but because of

return opportunities and profitability. In the case of Turkish banking sector, it is

found out that Turkish interest free banking system is more successful in the

implementation of customer oriented marketing than its World examples do.

 


İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 11
  • Üye: 0
  • Toplam: 11

Detaylı İstatistikler