Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde İhracata Yönelik Devlet Yardımlarının İşletmelerin İhracat Performansı Açısından Değerlendirilmesi

Diğer Başlık: Evaluation of Export Oriented Government Grants for the Export Performance of Enterprises in the European Union Membership Process

Oluşturulma Tarihi: 2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL), Ticaret,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Sapmaztürk, Can (Hazırlayan), Hacıhasanoğlu, Bilge (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

 

1.Dış Ticaret

  

2.İhracata Dayalı Ekonomik Büyüme

 

3.Avrupa Birliği  

4.Devlet Yardımları

5.İhracat Performansı

----

1. Foreign Trade

2. Export-oriented Economic Growth

 

 

 

3. European Union

4. Government Grants

5. Export Performance


Özet

Bu çalışmada, 1980 sonrası dönemde Türkiye’de uygulanan ihracata yönelik

devlet yardımlarının, Türk Eximbank kredi ve sigorta programlarının ve Dahilde

 İşleme Rejimi’nin taşıdığı nitelikler, Türkiye’nin dış ticaret yapısı ve Türkiye’de

faaliyet gösteren işletmelerin ihracat performansı ısından değerlendirilmiştir. Tez

üç bölümden oluşmaktadır.

Tezin birinci bölümünde ihracat, ihracata dayalı ekonomik büyüme, Türkiye

ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Gümrük Birliği ve Türkiye’de ihracat ile

ekonomik büyüme kapsamında gerçekleşen çalışmalara değinilmiştir.

Tezin ikinci bölümünde devlet yardımları kavramı ıklanmış ve Türkiye’de

uygulanan ihracata yönelik devlet yardımları, Türk Eximbank kredi ve sigorta

programları ile Dahilde İşleme Rejimi tanımlanmıştır. Bu uygulamalar Avrupa

Birliği’ndeki uygulamalar ile karşılaştırılmıştır.

Tezin üçüncü bölümünde işletmelerde ihracat performansı kavramı

 

ıklanmış ve yabancı ülkeler ile Türkiye’de ihracat performansına yönelik

araştırmalara yer verilmiştir.

Çalışmada Türkiye’nin Ar-Ge’ye ve devlet destekli kaynak tedarikine

dayanan uzun vadeli bir politika ile mikro ve makro boyutta uluslararası rekabet

gücü elde edebileceği sonucuna varılmıştı

r.-----

 

This study evaluates the post 1980 period’s export oriented government

 

grants, characteristics of credit and insurance programs of Turk Eximbank and

 

Inward Processing Regime, foreign trade structure and export performance of the

 

enterprises, that operate in Turkey. Thesis is consisted of three chapters;

 The first chapter of the thesis refers to exports, export-oriented economic

 growth, Customs Union which was signed between Turkey and European Union and

 the realized studies for exports and economic growth.

 The second chapter of the thesis explains the concept of government grants

 and defines the export oriented government grants, credit and insurance programs of

 Eximbank and Inward Processing Regime, in Turkey.

 The third chapter of the thesis explains the export performance of the

 enterprises and researches regarding to export performance of Turkey and foreign

 countries are included.

 The study comes to the solution that Turkey has a long term policy, based

 upon R&D and government supported resource procurement, which will create micro

 and macro based international competition power.

 

 


İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 13
  • Üye: 0
  • Toplam: 13

Detaylı İstatistikler