Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kütüphanelerde Doğal ve Yapay Aydınlatma Kriterleri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin Okuma Salonlarının İncelenmesi

Diğer Başlık: Day lighting and artificial lighting criteria in libraries: Middle East Technical University Central library reading study hall’s

Oluşturulma Tarihi: 2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): GÜZEL SANATLAR, Genel çalışmalar,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Ataç, Feyyaz (Hazırlayan), Bal Koçyiğit, Filiz (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

 

1. Işık

2. Aydınlatma sistemleri/ araçları
3. Gün ışığı ve suni ışık

4. Kütüphane Aydınlatması
5. ODTÜ Kütüphanesi.

---

1. Lighting

2. Lighting systems/instruments

3. Day light and artificial lighting

4. Library lighting

5. METU Library

 

 


Özet

“İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden birisi bilgisini gelecek nesillere aktarabilmesidir.”1Toplumların gelişiminde en önemli rollerden birisini oluşturan bilgi toplama ve kitlelere sunma gereksinimi tarih boyunca önemini arttırarak devam etmiştir. Geçmişten günümüze kütüphanelerin kaynaklarını oluşturan materyaller değişim gösterirken, hizmet verdiği kullanıcı kitlesine ulaşımı da zaman içerisinde değişmiştir. Bütün bu verilerin temel değişmezliği ise okuyucunun kullandığı mekân kalitesinin algılama ve uzun süre kullanımı sağlamasıdır ki bunun en önemli etkenlerinden birisi de mekân aydınlatmasıdır.

Çalışmada öncelikle kütüphane mekânlarında gün ışığının etkileri tartışılmış olup, ikinci aşamada gün ışığının yetersiz olduğu saatlerde yapay aydınlatmanın etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Türk ve Uluslar arası standartlar araştırılarak günümüze kadar yapılmış ve kabul edilmiş standartlar tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, araştırmamızın örneklemesini oluşturan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ile karşılaştırılması hedeflenmiştir. Değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez kütüphanesinin okuma ve çalışma salonlarının var olan lamda sayıları, güçleri, cinsleri ile mekan içindeki kaplama malzemelerinin cinsleri, dokular ve renkleri incelenmiştir. Elde edilen veriler formüle edilerek ortam ışık miktarı hesaplanmıştır. ----

"One of the most important features of the person separates animals be able to transfer knowledge to future generations."2The need for collecting information and presenting it to the masses that plays one of the most important roles in the development of societies has increasingly continued gaining importance throughout history. From past to present, both the materials composing the resources of libraries and their access to the users have changed. The basic spatial invariance about these very is that the quality of the interior space provides the perception and long term use of which the most important factor is the lighting of the space.

 

 

In the study, first, the effects of sunlight on library spaces have been discussed and at the second stage, the effects of artificial lighting when the daylight is insufficient have been examined. In this context, the accepted standards up to present have been identified by investigating both Turkish and International standards. It has been aimed to make a comparison of the obtained data with the Middle East Technical University’s Central Library. For a better comparison, number of lamps in the reading and study halls, their power and type together with colors, texture and type of covering materials in the space at the Middle East Technical University’s Central Library has been examined. The amount of ambient light has been calculated by formulating the obtained data.


İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 4
  • Üye: 0
  • Toplam: 4

Detaylı İstatistikler