Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

A COMBINED NUMERICAL-EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON MICRO-EXTRUSION

Diğer Başlık: MİKRO-EKSTRÜZYON İŞLEMİ ÜZERİNE DENEYSEL-SAYISAL BİR İNCELEME

Oluşturulma Tarihi: 2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: İngilizce

Konu(lar): TEKNOLOJİ,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Murat, Levent (Hazırlayan), Özdemir, İzzet (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Micro Forming, Micro Extrusion, Finite Element Method, Crystal Plasticity,

Grain Orientation, UMAT Subroutine.----

 

Mikro ¸sekillendirme, Mikro Ekstrüzyon, Sonlu Elemanlar Metodu,

Kristal Plastisite, Tanecik Yönelimleri, UMAT.

 


Özet

In this work, to develop an understanding on micro forming processes, a combined

experimental-numerical investigation on micro forming is presented. On the experimental

side, in order to demonstrate the statistical size effect, an experimental set-up

for micro-extrusion has been designed and micro-extrusion test with copper billets of

different average grain size, has been conducted successfully. On the modelling side,

due to large displacement and large strains developing during the forming process, a

geometrically non-linear continuum mechanics description is preferred. Since a grain

level description is necessary for micro forming operations, crystal plasticity is used

to model the mechanical response of each grain. To this end, the crystal plasticity

framework has been coded as a user defined material model and integrated into the

commercial FE software Abaqus as a UMAT subroutine. With this tool, a numerical

investigation on the influence of grain orientations on frictional response at small scales

is carried out.---

 

Bu çalı¸smada, mikro ¸sekillendirme i¸slemleri ile ilgili bir anlayı¸s geli¸stirebilmek için

mikro ekstrüzyon üzerine deneysel ve sayısal ara¸stırmaları içeren bir çalı¸sma sunulmaktadır.

Deneysel tarafta; istatiktiksel boyut etkisini göstermek için bir dizi mikro

ekstrüzyon deney düzene˘gi hazırlanmı¸s, farklı ortalama tanecik büyüklüklü˘güne sahip

bakır çubuklar kullanılarak mikro ekstrüzyon testleri ba¸sarıyla gerçekle¸stirilmi¸stir. Modelleme

kısmında ise, ¸sekillendirme boyunca olu¸san büyük yerde˘gi¸stirme-büyük gerinimler

dikkate alınarak, geometrik olarak lineer olmayan sürekli ortamlar mekani˘gi tercih

edilmi¸stir. Mikro ¸sekillendirme süreçlerinde tanecik büyüklü˘gü seviyesinin tanımlanması

gereklili˘ginden dolayı Kristal Plastisite teorisi mekanik davranı¸sın modellenmesinde

kullanılmı¸stır. Bu amaçla Kristal Plastisite teorisine ba˘glı kullanıcı tanımlı

malzeme modeli kodlanarak Sonlu Elemanlar Analiz Programı “Abaqus” içine entegre

edilmi¸stir. Bu ¸sekilde küçük ölçeklerde tanecik yönelimlerinin sürtünme parametresi

üzerine olan etkisi sayısal olarak incelenmi¸stir.

 


İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 1195
  • Üye: 0
  • Toplam: 1197

Detaylı İstatistikler