Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

2011 Genel Seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Tarafından Uygulanan Politik Tutundurma Yöntemlerinin Ankara İli Seçmenleri Üzerindeki Oy Etkisi

Diğer Başlık: İn The 2011 General Elections, The Vote Effect of Political Promotion Methods İmplemented By Justice and Development Party and Republican People’s Party Over Electorate in Ankara

Oluşturulma Tarihi: 2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SİYASET BİLİMİ,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Nakip, Mahir (Tez Danışmanı), Kaplan, Engin (Hazırlayan),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

 

1. Politik Pazarlama

2. Seçmen

3. Oy

4. Politik Tutundurma

5. Ankara

----

1. Political Marketing

2. Voter

3. Vote

4. Political Promotion

5. Ankara


Özet
Politik pazarlama, siyasi partilerin oy potansiyellerini arttırmak, genç
seçmeleri etkilemek ve hali hazırda oy kullanan personelin diğer partilere oy
vermesini engellemek maksadıyla, seçmelere sunulan siyasi parti adayları,
hizmetlerini tanıtmak maksadıyla icra edilen faaliyetlerdir. Söz konusu
faaliyetler icra edilirken, siyasi partiler tarafından çeşitli propaganda
faaliyetleri kullanılır. Yoğunluklu olarak parti liderlerinin yapmış olduğu
konuşmalar, daha önce siyasi parti tarafından hayata geçirilen faaliyetler kitle
iletişim vasıtaları da kullanılarak seçmelere ulaştırılır.
İcra edilen faaliyetlerin ölçüldüğü yer seçimlerdir. Seçimlerde elde edilen
veriler, halkın siyasi parti ve liderine ne kadar güven duyduğunun bir
göstergesidir.
Siyasi partiler tarafından uygulanan politik tutundurma faaliyetleri, halkın
oy verme yönündeki eğilimleri çok arttırmasa da, kararsız seçmenler ve genç
seçmenler üzerinde olumlu etkilere neden olmaktadır. Orta Asya ve eğitim
seviyesi düşük olan ülkelerde, genel itibariyle, siyasi parti liderinin sahip
olduğu özellikler oy verme yönünde seçmenleri yoğun olarak etkilemektedir.
Yapılan incelemeler neticesinde, Ankara ilinde siyasi partilerin icra etmiş
oldukları faaliyetler öncelik sırasına göre; televizyon, internet, dergi, radyo
aracılığı ile seçmenlere ulaştırılmıştır. Ayrıca AKP, CHP VE MHP tarafından
çeşitli seçim stratejileri uygulanarak, oy kazanma çalışmaları icra edilmiştir.
Bu kapsamda; oy potansiyelini arttırmak isteyen ve ellerinde
bulundurdukları oy potansiyelini korumak isteyen partiler, halkın güvenini
kazanmakla birlikte, söz verdikleri icraatları yerine getirmelidir.
Eğitim seviyesinin günden güne arttığı ülkemizde, halkta siyasi bilinç
artmakta, refah seviyesini yükseltebilecek partilere oy verme eğilimi
oluşmaktadır.----
 
Political marketing are the activities performed in order to increase
vote potential of the political parties, to influence young voters, to avoid the
existing voting staff from voting for another parties and in order to publicize
services of the political party candidates submitted to the voters. While
performing the aforementioned activities, various propaganda activities are
used by the political parties. Intensively, the speeches made by the party
leaders, the activities performed by the the political parties before are
communicated to the voters also by using the mass media.
Elections are where the performed activities are measured. The data
obtained in the elections is the sign of how much reliance people place in the
political party and its leader.
Even if they do not increase much the tendency of people towards voting,
political promotion methods applied by the political parties leads positive
effects on the undecided voters and young voters. In the Central Asia and the
countries with lower levels of education, generally, the qualities of the political
party leaders heavily affect the voters while voting.
As a result of the studies, the activities performed by the political parties in
the province of Ankara reached to the voters, in order of priority, via
television, internet, magazines, radio. In addition, AKP, CHP and MHP have
exerted efforts to win vote by performing various electoral strategies.
In this context; parties that want to increase their vote potential and want
to protect the vote potential held by them must earn people's trust and fulfill
the actions they promised.
In our country where the level of education increases day by day, as the
political awareness of publicity increases, there becomes a tendency to vote
for the parties that can increase the prosperity level.
 

İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 894
  • Üye: 0
  • Toplam: 893

Detaylı İstatistikler