Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel Seçimi ve Psikoteknik Testlerin Önemi

Diğer Başlık: Personnel Selection in Human Resource Management and the Importance of Psycho Tests

Oluşturulma Tarihi: 2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Psikoloji, Psikolojik testler,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Topbaş, Neslihan (Tez Danışmanı), Erdoğdu, Emel (Hazırlayan),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

 

1. İnsan Kaynakları Yönetimi

2. Personel Seçimi

3. Psikoteknik Yöntem

4. Psikoteknik Testler

5. Psikolojik Testler

-----

1.Human Resources Management

2.Personnel Selection

3.Psycho-technical Method

4.Psycho-technical Tests

5.Psychological Tests

 


Özet

Küreselleşmenin getirmiş olduğu etkiyle birlikte işletmeler yapılanmalarında köklü değişikliklere gitmekte, etkinliklerinde önemli konuma sahip mevcut kaynaklarını bu bağlamda revize etmektedir. İşletmelerin hedeflerine ulaşmada sahip oldukları kaynaklar içerisinde en etkili yere sahip insan faktörü rekabet koşullarında işletmelerin rakipleri ile arasında fark yaratıcı bir unsur olmaktadır. Bu bağlamda işletmeler insan kaynağına ve insan kaynakları yönetimine önemli boyutta eğilmektedir.

Bir işletmenin en değerli unsuru olan personelin gerek nitelik gerekse nicelik bakımından uygun olması işletmenin amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve başarılı ulaşmasında büyük önem taşımaktadır. Bu ise işletmelerin insan kaynakları yönetimi politikalarını doğru belirleyerek, personel seçim süreçlerini en iyi şekilde yapması ile mümkündür.

Personel seçim sürecinin işletmenin verimliliğine, etkililiğine ve başarısına katkı sağlayabilmesi için seçim sürecindeki uygulamaların aksatılmadan, doğru yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte geleneksel yöntemlerin yanı sıra uygulanan psikoteknik testler personel alımı yapılacak pozisyon için istenilen özellik ve niteliklere sahip, en uygun adayın objektif olarak değerlendirerek seçimin yapılmasında etkin rol üstlenmektedir.

Bu çalışmada insan kaynakları yönetiminde personel seçim süreci üzerinde durularak, psikoteknik testler hakkında bilgi verilmiş, özel bir işletmede araştırma yapılarak personel seçim süreci ve bu süreçte psikoteknik test kullanımı değerlendirilerek psikoteknik testlerin personel seçim sürecindeki önemi üzerine durulmuştur.----

Together with the effects brought by the globalization, enterprises make fundamental changes in their structures and revise their source which plays important roles in their effectiveness in this context. Human factor has an important place among the sources owned by businesses in achieving their objectives. Human factor plays a decisive role between their competitors under competitive conditions. Within this context, businesses give great importance to human resources and human resource management.

The personnel who are the most valuable asset of a business must be suitable both in terms of quality and quantity and this will play an important role in the realization and successful achievement of business objectives. This is only possible by determining their human resources management policies and by conducting personnel selection processes in the best way.

In order for the personnel selection process contribute to the efficiency, effectiveness and success of the business, the applications during the selection process must be applied without any interruptions and the correct procedures must be applied. During this process, application of psycho-technical tests, in addition to traditional methods will play effective role in evaluating objectively the most appropriate candidate having the required features and qualities for the job for which personnel is being recruited.

In this work, personnel selection process in human resource management has been emphasized, information has been provided regarding psycho-technical tests, a research has been conducted at a private enterprise and personnel selection phase and the employment of psych-technical tests during the personnel selection have been evaluated, the importance of the employment of psycho-technical tests have been elaborated.


İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2444
 • Online
  • Ziyaretçi: 52
  • Üye: 0
  • Toplam: 52

Detaylı İstatistikler