Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye’de Oy Verme Davranışı (CHP Örneği)

Diğer Başlık: Voting Behavior in Turkey (Example of CHP)

Oluşturulma Tarihi: 2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SİYASET BİLİMİ, Siyasi kurumlar ve kamu yönetimi,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Ateş, Semih Can (Hazırlayan), Sönmezer, Burak (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

1- Cumhuriyet Halk Partisi

2- Oy Verme

Davranışı

3- Siyasi Partiler

4- Seçimler

5- Oy

----

1- Cumhuriyet Halk Party,

2- Voting Behavior,

3- Political Parties,

4- Elections,

5- Vote


Özet

Demokrasilerde yöneticiler seçimlerle belirlenir. Yöneticiler, karar alma ve

uygulama sürecinin en önemli aktörleridir. Yöneticilerin belirlenmesi ise

demokrasilerde seçimlerd

e oy vererek gerçekleştirilir. Bu bağlamda oy verme

davranışına etki

eden faktörlerin incelenmesi önemlidir.

Bu çalışma, Türkiye’de oy verme davranışında CHP seçmenini etkileyen

faktörleri tahlil etmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, iki bölümden oluşan çalışmanın

birinci bölümünde, Sosyo-ekonomik faktörler

( Yaş, Cinsiyet, Gelir, Eğitim), Kişisel

değerler (

Muhafazakârlık, Dindarlık), Siyasal değerler (İslamcılık, Milliyetçilik),

güncel

sorun alanı Avrupa Birliği ve Medya Takipçiliği birer değişken olarak

belirlenerek teorik

olarak tanımlanmıştır.

Diğer bölümlerde

ise belirlenen teorik çerçevenin kullanılar veri tabanı ile

değerlendirilmesine yer verilmiştir. Oy verme davranışını etki eden ilgili

değişkenlerin CHP seçmeni nezdindeki anlamlılığı analiz edilmeye çalışılmıştır.----

In democracies, goverments, the most important actors in the decisionmaking

and implementation processes, are appointed by elections. Determination is

carried out by the administrators of the vote in the elections in democracies. In this

context, it is important to examine the factors affecting electoral behavior.

This study aims to analyze the factors that influence the voting behavior of

the CHP (Republican People's Party) constituency in two parts. For this purpose, in

the first part, Socio-economic factors (age, sex, income, education), personal values

(Conservatism, Pietism), Political Values (Islamism, Nationalism), the European

Union as a problem area and Media Followership are determined as variables and

defined theoretically.

The other parts are the assessment of the database used within the previously

determined theoretical framework. In this part, the significance of the variables

affecting electoral behavior in the case of the CHP constituency is analyzed.


İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 214
  • Üye: 0
  • Toplam: 214

Detaylı İstatistikler