Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Irak’ın Muhtemel Geleceği ve Türkiye’ye Etkileri

Diğer Başlık: The Possible Future of Iraq and Its Effects to Turkey

Oluşturulma Tarihi: 2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SİYASET BİLİMİ, Uluslararası ilişkiler, Diğer disiplin ve konularla ilişkisi, Uluslararası ilişkilerin alanı. Siyasi teori,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Ünal, Hasan (Tez Danışmanı), Tülemez, Coşkun (Hazırlayan),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 04-08-2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

1.Irak

2.Türk-Amerikan iliĢkileri

3.Federalizm

4.Irak Bölünme Senaryoları

5.Kerkük

6.Petrol ve güvenlik

----

1.Iraq

2.Turkey and U.S. relations

3.Federalism

4.Iraq Partition Scenarios

5.Kirkuk

6.Oil and security


Özet

ABD, yeni Ulusal Güvenlik Doktrini gereği terörizmi desteklediği ve

kitle imha silahları ürettiği ve bulundurduğu gerekçeleriyle 20 Mart 2003

tarihinde Koalisyon Kuvvetleri ile birlikte Irak‟ı iĢgal etmiĢtir. Irak, ABDnin

2003 yılındaki müdahalesinden itibaren Türkiye için en önemli dıĢ politika

konularından biri haline gelmiĢtir. TBMM‟nin 1 Mart 2003‟te almıĢ olduğu

“tezkere” kararı, ABD Silahlı

Kuvvetleri‟nin Irak‟a Türk topraklarından geçiĢi

için izin çıkmaması ve ertesinde yaĢanan olaylar, Amerika ile Türkiye

arasında süregelen “stratejik ortaklık” iliĢkisinin sorgulanmasına neden

olmuĢtur.Bu kriz ile Türk-Amerikan iliĢkileri farklı bir sürece girmiĢtir.----

Under the new National Security Doctrine, the U.S., with the coalition

forces invaded Iraq on March 20, 2003 due to supporting terrorism, having

and producing weapons of mass destruction (WMD). Iraq has been one of

the most important foreign policy issues for Turkey since US-led invasion in

2003. The decision of letter taken by Turkish Grand National Assembly

(TGNA) on 2003, March 1, not giving a permission for U.S. Forces entrance

to Iraq from Turkish territory and continued events caused to interrogate the

relation of strategic corporation between Turkey and U.S.. With this crisis,

Turkey

U.S. relations went into a different duration.


İçindekiler
Açıklamalar

 


Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 243
  • Üye: 0
  • Toplam: 244

Detaylı İstatistikler