Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yeni Medya ve Kurumsal Kültür:Avrupa ve Türkiye'deki Farklı Kurumsal Yapıların Karşılaştırması

Oluşturulma Tarihi: 2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): sosyal yapılar, Sosyal sistemler, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Tekvar, Sırma Oya (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Yayın Adı: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2012 Sayı: 1 Cilt: 2 Yayınlandığı Sayfalar: 81-103


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Yeni medya, kurumsal kültür, sosyal paylaşım ağları.----

New media, organizational culture, social networks.


Özet

Bu araştırmada yeni medyanın ve onun önemli bir öğesi olan toplumsal paylaşım ağlarının

farklı kurumsal yapılarda nasıl algılandığı, nasıl kullanıldığı ve kurum kültürünün buradaki

bağı araştırılmıştır. Araştırma, Avrupa’da gerçekleştirilen European Communication

Monitor 2011 anketi örnek alınarak bir karşılaştırma yapmak üzerine temellendirilmiştir.

Bu çerçevede kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum / meslek örgütleri ve

iletişim / medya ajanslarından oluşan amaçlı örneklem kapsamında toplam 16 iletişim ve

halkla ilişkiler uzmanıyla derinlemesine yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, nitel bir

çözümleme yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda görüşülen örgütlerin genellikle

tek yönlü veya iki yönlü asimetrik bir halkla ilişkiler anlayışı içinde oldukları görülmüştür.

Etkileşim ve diyaloğa açık bir iletişime olanak sağlaması beklenen yeni medyanın da bu

geleneksel anlayış içinde uygulanmaya çalışıldığı sonucuna varılmıştır. Çalışmada kurum

kültürü de bu çerçevede değerlendirilmiştir.----

The research focuses on examining the perception of new media in different organizational

structures and social network of which is one of the important elements. It also examines the

link between the new media and organizational culture. The research is based on a survey

called European Communication Monitor 2011 and the findings were compared. Within

this context, a qualitative analysis was made by 16 public relations professionals in depth

in a number of sectors. The sample was consisted of governmental organizations, private

companies, non-profit organizations and PR / media agencies. According to findings,

the organizations generally tend to reproducing one-way or two-way asymmetrical

communication over the social media. It was also found that social networks are tended to

be implemented within this traditional perception as well. Organizational structures were

examined within this framework.


İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 4
  • Üye: 0
  • Toplam: 4

Detaylı İstatistikler