Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

The Role of Macroeconomic Instability on Economic Growth Rate: The Case of Colombia, 1950-2009

Diğer Başlık: Makroekonomik Istikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolü: Kolombiya Örneği, 1950-2009

Oluşturulma Tarihi: 2012

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: İngilizce

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL), İktisadi tarih ve durumlar, Bölge ve ülkeye göre,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): İsmihan, Mustafa (Tez Danışmanı), Pulido Pedraza, Johanna Alejandra (Hazırlayan),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı İktisat Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2012


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Macroeconomic instability, Economic growth, Human capital,

Physical capital, Cointegration.----Makroekonomik istikrarsızlık, Ekonomik büyüme, Beşeri

sermaye, Fiziki smaye, Eşbütünleşim.


Özet

The main objective of this thesis is to investigate the role of

macroeconomic instability on economic growth in Colombia, by utilizing a

production function approach, over the 1950-2009 period. Additionally, the

role of openness and capital formation (both physical and human) on

economic growth are investigated. In doing so, this thesis has used modern

time series techniques, such as unit roots, cointegration analysis and error

correction models.

Both the descriptive and econometric evidence show that the recurrent

macroeconomic instability episodes seriously and negatively affected the

growth potential of the Colombian economy during the 1950-2009 period.

Empirical results also suggest that the growth in output is positively affected

from physical and human capital formation but negatively affected from

openness over the long term. Additionally, it is also found that in the long

term, the output can adapt itself faster (in approximately three years) to the

changes in macroeconomic instability and capital stock.----

Bu tezin temel amacı makroekonomik istikrarsızlı

ğın Kolombiya’nın

ekonomik büyümesi üzerindeki etkisini 1950-2009 yılları arasında üretim

fonksiyonu yakla

şımıyla araştırmaktır. Ek olarak, dışa açıklık ve sermaye

birikiminin (hem fiziki hem de be

şeri) ekonomik büyüme üzerindeki rolü analiz

edilmi

ştir. Bunun için bu tez birim kökler, eşbütünleşim analizleri ve hata

düzeltme modelleri gibi modern zaman serisi tekniklerini kullanmı

ştır.

Tasviri ve ampirik sonuçlar, tekrar eden makroekonomik istikrarsızlık

süreçlerinin, 1950-2009 dönemi boyunca, Kolombiya ekonomisinin büyüme

potansiyelini ciddi ve olumsuz etkiledi

ğini göstermektedir. Ampirik sonuçlar,

çıktıdaki büyümenin, uzun vadede, fiziki ve be

şeri sermaye birikiminden

olumlu ancak dı

şa açıklıktan olumsuz etkilendiğini de göstermektedir. Ayrıca,

uzun vadede, çıktının kendisini sermaye birikimindeki de

ğişime ve

makroekonomik istikrarsızlı

ğa daha çabuk (yaklaşık üç yıl içinde) uyarladığı

bulunmu

ştur.


İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 52
  • Üye: 0
  • Toplam: 52

Detaylı İstatistikler