Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

The Use of Bakhtinian Carnivalesque in Angela Carter's Nights at The Circus and Wise Children

Diğer Başlık: Angela Carter'ın Sirk Geceleri ve Bilge Çocuklar Adlı Romanlarında Bakhtın'in Karnavalesk Kavramının Kullanımı

Oluşturulma Tarihi: 2012

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: İngilizce

Konu(lar): İngiliz edebiyatı, DİL VE EDEBİYAT,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): İnal, Merih (Diğer), Menteşe, Oya Batum (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2012


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Angela Carter, Mikhail Bakhtin, Postmodern

Angela Carter, Mikhail Bakhtin, Carnivalesque,

Patriarchy.


Özet

Bu tezin amac

ı, post-modern yazar Angela Carter’ın Sirk Geceleri ve Bilge Çocuklar romanlarında Mikhail Bakhtin’in karnavalesk kavramı kullanımını incelemektir. Çalışma, söz konusu yazarın karnavaleski ataerkil değerleri çarpıtmak için kullandığını göstermeyi amaçlar. Giriş bölümünde, Angela Carter’ın edebi biyografisi ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, post-modern feminist bir yazar olarak kullandığı fantezi, parodi ve büyülü gerçekçilik teknikleri kısa bir post-modernizm önbilgisi ile açıklanır. Bu bölümde ayrıca Mikhail Bakhtin’in edebi biyografisi ve bunun kuramlarının oluşumuna etkisi üzerine bilgi verilir. Bakhtin’in çok-dillilik, diyalojizm ve kronotopi kuramlarının açıklanmasının ardından karnavalesk kavramı incelenmektedir. Gelişme bölümünde, Angela Carter’ın adı geçen romanlarında, karnavaleskin iki önemli özelliği olan grotesk gerçekçiliği ve karnaval kahkahasını kullanımı irdelenmekte ve Carter’ın bunları kullanma nedeni olarak ataerkil düzeni çarpıtmak, yıkmak ve geçici de olsa yeni bir düzen kurmayı amaçladığı savunulmaktadır. Sonuç bölümünde, Carter’ın ataerkil düzeni yıkarak kurduğu yeni düzenin, kadınlar için daha özgür bir ortam sağladığı fakat bu durumun karnavallar gibi sadece geçici bir süre devam ettiği ve arkasından baskın kültürün kurallarının hüküm sürmeye devam edeceği kanıtlanmaktadır.---

The purpose of this thesis is to analyze Angela Carter’s

Nights at the Circus and Wise Children

in terms of Mikhail Bakhtin’s concept of the carnivalesque. This study demonstrates that the writer mentioned above uses the carnivalesque as means of subverting traditional patriarchal value structures. In the introduction chapter, information concerning the literary biography and works of Angela Carter is given. The techniques Carter used such as fantasy, parody and magic realism are analyzed after a brief explanation of post-modernism. Furthermore, in this chapter Mikhail Bakhtin’s literary biography and its effects on the developments of his theories will be investigated. The theories of heteroglossia, dialogism and chronotope will be explained and this will be followed by a detailed discussion on the concept of the carnivalesque and its two key notions grotesque realism and carnival laughter. In the body chapters, the novels mentioned above will be analyzed in terms of grotesque realism and carnival laughter aiming to show that Carter subverts and deconstructs patriarchal culture in order to construct a new order in which women will become liberated. In the conclusion chapter, it is argued that the new world order which Carter constructed in the novels will last only temporarily—just like carnivals—after which patriarchy will be the dominant ideology again .


İçindekiler
Açıklamalar

 


Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 14
  • Üye: 0
  • Toplam: 15

Detaylı İstatistikler