Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

OECD Ülkelerinde Genişbant İnternet Talebi:Panel Veri Uygulaması

Diğer Başlık: The Demand of Broadband Internet Sevices in OECD Countries:A Panel Data Analysis

Oluşturulma Tarihi: 2012

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): TEKNOLOJİ, Telekomünikasyon, Elektronik,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Cilasun, Seyit Mümin (Tez Danışmanı), Küçüker, Mustafa Can (Hazırlayan),


Yayınlayan: Atılım Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı İktisat Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2012


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Genişbant internet, esneklik, OECD ülkeleri,panel veri.----

Broadband Internet, elasticity, OECD countries, panel data.


Özet
 
Bilgiye erişimin ve bu bilginin etkin kullanımının ülkelere rekabet avantajı sağladığı günümüz iktisadi koşullarında geniş bant internet hizmeti en önemli altyapı unsurlarından biridir.Bu bağlamda, bu çalışmada OECD
ülkelerindeki geniş bant internet talebinin panel veri ve yatay kesit analizleri
ile 2006, 2008 ve 2010 yılları için kişi başına düşen gelir, ortalama internet
fiyatları, ortalama internet hızları, megabit başına düşen ortalama fiyatlar,
ülkelerin sahip oldukları genç nüfus oranları ve genişbant internet
teknolojilerinin kullanıldığı yıl sayılarından oluşan bir veri seti kullanılarak
incelenmesi amaçlanmıştır.Ampirik sonuçlar, ülkelerdeki kişi başına düşen gelirin, ortalama
internet hızının ve genişbant teknolojisinin kullanıldığı yıl sayısının; genişbantinternet talebini etkileyen önemli faktörler olduğunu göstermiştir. Genç nüfus oranı talebi etkileyen bir faktör değilken, fiyat etkisi zaman içinde azalmıştır.Çalışma sonucunda genişbant internetinin günümüzde kullanımı zorunlu olanmal ve hizmetler içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir.----

Broadband internet service is one of the most important infrastructure elements due to the fact that the access to information and the effective use of this information provides a competitive advantage to the countries in the current economic conditions. In this respect, this study aims to analyze the broadband internet demand in OECD countries by employing panel data and cross sectional analyses using the 2006, 2008 and 2010 data. The model includes the variables such as per capita income, average internet price,average internet speed, average price per megabit, youth population ratesand the number of years in which internet technologies have been used.

Empirical results have shown that per capita income in the countries,the average internet speed and the number of years in which broadband internet technologies have been used are the statistically significant factors that affect the demand for broadband internet. While the rate of youth population turned out to have no effect on demand for the broadband internet, the effect of price has decreased over time. It is also found that, thebroadband internet is taking its place among the necessary goods and services recently.

 

İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 15
  • Üye: 0
  • Toplam: 15

Detaylı İstatistikler