Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İşgücü Verimliliğinin Göstergesi Olarak İş Çıktısı Miktarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi-Odtü Kütüphanesi'de Bir Uygulama

Diğer Başlık: Identification of Factors Affecting the Work Output as a Proxy for Labor Productivity:An Emprical Study on Metu Library

Oluşturulma Tarihi: 2012

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Özgen, Pelin (Tez Danışmanı), Kurt, Levent (Hazırlayan),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

1. Verimlilik

2. İşgücü verimliliği

3. Bilgi hizmetlerinde verimlilik

4.İşgücü verimliliğini etkileyen faktörler

---

1. Productivity

2. Efficiency

3. Labor productivity

4. Productivity in information services


Özet

İşletmelerde veya kurumlarda mal ve hizmetlerin üretilmesinde önemli bir

üretim faktörü olan insan, organizasyonun en değerli varlığıdır.

Organizasyonların amaçlarına ulaşabilmesi için insan faktörünü, başka bir

ifadeyle işgücünü; doğru, verimli ve devamlılık arz eden bir şekilde

kullanması, örgütün temel hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi için zorunludur.

Çalışmada bu görüşlere paralel olarak

, verimlilik ve işgücü verimliliğiüzerinde durulmuş

; ODTÜ Kütüphanesi'nde işüüverimliliğni etkilediğdüşüüen faktölerin

belirlenmesine yönelik bir uygulama yapılmıştır.Uygulama,

kütüphanede basılı kitapların hizmete sunumu sürecinde çalışanişgörenlerin bulunduğu üç

birimle sınırlandırılmıştır. İşgörenlere, işgücünüetkilediği düşünülen faktörlerle ilgili görüşleri ve mesai saatleri içerisinde

yaptıkları iş miktarları

, anket formu vasıtasıyla sorulmuştur. Elde edilenbulgular,

Korelasyon Analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve bu faktörlerinişgörenlerin verimliliği üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.

Analizsonuçlarına göre, stres, yapılan işten duyulan tatmin seviyesi, yetki ve

sorumluluk denkliği, ücret, yükselme olanakları ve iletişim

, işgücü verimliliğinietkileyen faktörler olarak saptanmıştır.

----

Human resource, as a production factor, is considered to be the most

important asset for an organization. It is essential for an organization to use

the human resource productively and consistently in order to reach the

organizational goals.

In this study, the concepts of work output as a proxy for labor productivity and

efficiency are investigated. Parallel with the aim of the study, an empirical

study on METU Library is conducted. The empirical study is limited to three

units of the library, where the process is only composed of printed books.

Data about factors affecting the output level of the employees as well as the

actual output level were gathered through questionnaire and evaluated with

correlation analysis. The results of the analysis show that stress, job

satisfaction, salary, communication, career opportunities and equality of

authority and responsibility are found to affect the work output, which is

considered to be a proxy for labor productivity.


İçindekiler
Açıklamalar

 


Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 3
  • Toplam: 2444
 • Online
  • Ziyaretçi: 67
  • Üye: 0
  • Toplam: 67

Detaylı İstatistikler