Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Uluslararası İlişkiler Bağlamında Güvenlik ve Strateji Boyutunda Akdeniz

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Uluslararası ilişkiler, Devlet toprakları ve parçaları,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): ŞANLI, Saime (Araştırma Sorumlusu), Keser, Ulvi (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Yayın Yeri: Ankara


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Güvenlik, Strateji, Jeopolitik, Jeostrateji, ÇatıĢma, Savunma.---Security, Strategy, Geopolitics, Geostrategy, Conflicts, Defence.


Özet

21.yy yeni dünya düzeni (YDD) oluşurken dünya kendisini istikrarsızlıklar ve belirsizliklerle dolu yepyeni bir uluslararası ortamda yeni sorunlar ve tehditlerle karşı karşıya bulmuştur. Akdeniz ülkeleri güvensiz ve istikrarsız bölgelerin tam ortasında bulunduğu için bölgede meydana gelen olaylardan çok etkilenmiştir. Bu ülkelerin güvenlik riskleri ve tehdit algılamalarında önemli değişiklikler olmuştur. Uluslararası ilişkiler bağlamında güvenlik ve strateji boyutunda Akdeniz’de dengeler değişmiştir. Bölgede çıkarları ve çatışmaları olan ülkeler güç dengelerini değiştirme çabası içine girmişlerdir. NATO ve BM bölgedeki meydana gelen olayları barışçıl yöntemlerle şekillendirilmesine çalışılmıştır. Türkiye ise kendisine yönelik tehditleri gidermeye çaba göstermiş ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmiştir.----

MEDITERRANEAN WITHIN THE CONTEXT OF SECURITY ANDSTRATEGY ON THE BASIS OF INTERNATIOAL RELATIONSWhile 21st century consisted of a new world order, the world has found itselfin a new atmosphere full of instability and uncertainty, facing new problems andthreats. Since Mediterranean countries have been situated in the centre of insecureand unstable regions, they have been highly influenced by the events occured there.There have been significant changes in the perception of security risks and threats ofthese countries. Balances in the Mediterranean, within the context of security andstrategy, have changed on the basis of international relations. Countries havingpersonal interests and conflicts in the region have made some efforts to change powerbalances. NATO and UN have tried to resolve matters in the region by peacefulways. Meanwhile, Turkey has tried to eliminate threats against him and kept closelyabreast of the developments in the region.İçindekilerAçıklamalar

2015 yılına kadar yasaklıdır.--- Until 2015 forbidden.


HaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 16
  • Üye: 0
  • Toplam: 16

Detaylı İstatistikler