Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Nezihe Meriç’in İlk Dönem Öykülerinde Kadın Bakış Açısı

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Kadınlar. Feminizm, Erkekler, Aile. Evlilik. Kadınlar,

Yazar(lar): Gültekin, Lerzan (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Adı: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 2 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 67-68


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Cinsellik, özgür kadın, Fallosentrik/fallogosentrik, ikili karşıtlıklar, kadın dili ---- Sexuality, independent woman, phallocentric / phallogocentric, binary oppositions, ecriture feminine.


Özet

Bu makalenin amacı Nezihe Meriç’in ilk dönem öykü kitaplarından seçilmiş olan beşadet öyküsünde kadın ve kadın bakış açısını feminist kuramlar çerçevesinde incelemektir.Meriç’in 50’li ve 60’lı yıllarda yazdığı bu öykülerde kadınlar o yılların ataerkil yapısıiçinde, eğitimli bile olsalar geleneksel değerlerle yetiştikleri için kendilerini baskı altındave yalnız hissederler. Ancak, tüm yalnızlıklarına karşın içinde yaşadıkları düzeni süreklisorgularlar ve onların birer birey olmalarına izin vermeyen ataerkil düzenin gelenekleriniekonomik ve cinsel özgürlüklerini elde ederek birey olup yıkmaya çabalarlar. Ancak70li 80li yıllardaki kadın yazarların yapıtlarında görülebilen, bireyselleşmiş, cinselliğiniyaşayan “özgür kadın” prototipini çağrıştıran bu öyküler, Meriç’i bu konuda öncü bir yazarkonumuna getirirken, onun, kadının bireyselleşmesi için, geleneksel toplumsal cinsiyetrollerinin her iki cins için açısından sorgulanması gerektiğinin bilincinde olduğunu gösterir.Ayrıca, Meriç, ataerkil düzenin kuralcı, fallosentrik dilini, kullandığı dil ve yazımteknikleriyle de alt üst etmiştir. Bu, onu öncü yapabilecek bir başka özelliğidir. Postmodernsayılabilecek, avant-garde yazım teknikleri, dilinin şiirselliği, müzikalitesi, ritmik oluşu,iç monolog tekniğiyle bilinç akımını andıran anlatımı, ve öykülerinin daha çok ruhsalçözümlemelere dayanan ucu açık öyküler oluşu, Meriç’in anlatımının ve dilinin Fransızfeminist kuramcılarının ortaya attıkları “kadın dili” ni çağrıştırdığı için, öyküler, Cixous,Kristeva ve Irigaray’ın kuramları ışığında incelenmiştir. -----

Female Perspective in the Early Short Stories of Nezihe MeriçThe aim of this study is to analyze the status of woman and the female perspective inthe five early short stories by a renowned, Turkish woman writer, Nezihe Meriç. Livingunder the oppression of the conventions of Turkish patriarchy in the 50s and 60s, thewomen in these stories always feel oppressed and lonely. However, despite their lonelinessand despondence, they keep criticizing the existing system to subvert the patriarchalconventions which hinder them from becoming individual selves and fight to gain theireconomic and sexual liberation to become individuals. Meriç’s short stories connote the“independent woman” who has gained her individual and sexual freedom as a prototype ofthe 70s and 80s in the works of the famous women writers of the period which shows thatMeriç consciously questions conventional gender roles of both sexes that hinder women’sindependence and individuality.However, Meriç subverts the Phallocentric, linear, language of the patriarchal systemthrough her narrative techniques and fluid language as well. Her experimental narrativeis like postmodern texts with some avant-garde techniques, for it consists of a musical,rhytmical and rather poetical language with so many gaps and ellipses, frequent use ofinterior monologue which recalls the stream-of-consciousness technique, together withopen-endings based on the psychological state of the characters. Since, her languageconnotes the concept of a “feminine language” put forward by the French feminists againstthe phallocentric, phallogocentric language of patriarchy, the stories have been analyzedunder the light of the theories and views of Cixous, Irigaray and Kristeva.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 28
  • Üye: 0
  • Toplam: 29

Detaylı İstatistikler