Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Dubbing As A Type of Audiovisual Traslation: A Study of Its Methods and Constraints Focusing On Shrek 2

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): İngilizce, DİL VE EDEBİYAT, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Aksoy, N. Berrin (Tez Danışmanı), ŞAHİN, Ayhan (Araştırma Sorumlusu),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim Tercümanlık Bölümü Yayın Yeri: Ankara


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Film çevirileri, Dublaj, Çeviri sınırlamaları, Hedef odaklı yaklaşım, Yerlileştirme.----Audiovisual translation, Dubbing, Translation constraints, Target-oriented approach, Domestication.


Özet

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte film çevirileri de büyük birönem kazanmıştır. Ancak hayatımızda o kadar çok yer almasına rağmen filmçevirileri üzerinde yeterince araştırma yapıldığı söylenemez.Filmler çok kanallı, çok göstergeli eserlerdir bunun için başarılı bir filmçevirisi yapabilmek bunları dikkate almayı gerektirir. Ayrıca filmler filmçevirmenlerini zorlayabilecek bazı kısıtlamalar ve problemler getirmektedir.Kısıtlamalara örnek olarak dudak eşleşmesi; problemlere örnek olarak kültürlerarasıfarklılıklar gösterilebilir.Bu tezin amacı, bu kısıtlamaları ve problemleri Shrek 2 film örneğindesistematik olarak ortaya koymak ve çevirmenin çeviri stratejilerini hedef odaklıyaklaşım ve yerlileştirme yaklaşımı çerçevesinde incelemektir.----

With the dissemination of mass media, audiovisual translation has taken onan added importance. However, although it occupies a great amount of time in ourlife, we can say that audiovisual translation has not attracted enough attention fromtranslation scholars.Films are multichannel and multisemiotic. For this, one has to take these intoaccount to perform a successful translation. Additionally, films bring about someconstraints and challenges which will put a strain on the film translator. An examplefor constraints is lip-synchrony; another example for challenges is interculturaldifferences.The aim of this thesis is to identify and study these constraints and challengessystematically in the example of Shrek 2 animated movie and study the translator’sstrategies in the framework of target-oriented approach and domestication approach.


İçindekilerAçıklamalarHaklar

Her hakkı saklıdır.


NotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 2
  • Toplam: 2437
 • Online
  • Ziyaretçi: 11
  • Üye: 0
  • Toplam: 11

Detaylı İstatistikler