Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Tarımsal İşletmelerde Risk Yönetimi ve Bir Alan Çalışması

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım, Sanayiler. Toprak kullanımı. İşgücü, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): YALÇINER, Kürşat (Tez Danışmanı), ÖZCAN, Melike (Araştırma Sorumlusu),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Yeri: Ankara


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Tarım İşletmeleri, Risk, Sigortacılık, Vadeli İşlemler Sözleşmeleri, Risk Yönetimi --- Agricultural Enterprises, Risk, Insurance, Futures Contracts, Risk Management


Özet

       Bu çalışmada tarımsal risk faktörleri incelenmiş ve tarımsal riskyönetimleri ele alınmıştır. Tarımsal risk faktörleri üretim riski, pazar riski,finansman riski ve insan kaynaklı riskler olarak sınıflandırılmıştır. Bu riskfaktörlerinin alt başlıları araştırılıp ortaya koyulmuştur. Sınıflandırılmasıyapılan risk kaynaklarının yönetimi için çeşitli stratejiler ortaya koyulmuştur.Tüm risk yönetim stratejileri açıklanmış ve uygulanabilirliğinin araştırılması vetarımsal işletme sahiplerinin riske olan tutumlarının anlaşılması için bir alanuygulaması yapılmıştır. Alan uygulaması anket çalışması ilegerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre üreticinin riski nasıl algıladığı veriski algılamasını etkileyen demografik özellikler ve işletme özellikleriincelenmiştir. Tarımsal risk yönetiminde kullanılan stratejilerinyaygınlaştırılması için bir takım verilere ulaşılmıştır. ---- 

       In this study agricultural risks and agricultural risk management strategiesfactors have been studied. Agricultural risk factors have been classified intofour categories as production risks, market risks, financial risks and humanoriginrisks. These factors have been investigated in detail and presented. Avariety of strategies have been revealed for risk sources strategies whichhave been classified. All risk management strategies have been described, afield survey has been conducted to study the feasibility of these strategiesand to understand the attitudes of agricultural enterprises owners’ to the risk.According to results of the survey, how the producers’ perceived the risk andthe demographic and enterprises features affecting, their perception havebeen analyzed. Some data have been obtained in order to extend thestrategies used in agricultural risk management.


İçindekilerAçıklamalarHaklar

Tüm hakları saklıdır.


NotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 13
  • Üye: 0
  • Toplam: 13

Detaylı İstatistikler