Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'de İslamcı Hareket Gelişimi,İlişkileri,Ayrılıkları ve Dönüşümü

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): sosyal yapılar, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Uzun, Necmi (Hazırlayan), Özen, Hayriye (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Yeri: Ankara


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Islamism, Kemalism ,Islamic Movement ,Conflict ,Transformation.----


Özet

The Islamic thought in Turkey has been developed by a group of Islamic intellectuals to stop the Ottoman Empire from collapsing due to underdevelopment and inaccurate modernisation policy and to save the nation through an Islamic referenced restoration strategy. Forming a secular state upon the heritage of the Ottoman Empire after her fall, the formers of the new Turkish Republic excluded Islam from public territory. This team introduced harsh legal measures to avoid the opposition of the Islamists against the secular reforms to be performed and also banned their lifestyles and religious symbols and tried to apply a national belief of their own replacing original Islam. The Islamists countered them through local attempts but were unsuccessful.During the 1924-1950 period, the Islamists withdrew because almost all religious practices were banned and they started to provide informal religious training and cultural activities underground. The Nur and Suleymanist movements were the primary movements who took the initiative in this context and formed their bloc which gained support from the conservative community. Taking advantage from the relatively low liberty era following the recognition of the multi-political system, the Islamists increased their activities and strengthened their power. Emerging with newspapers and magazines, this process gave the opportunity to form an individual Islamic party, formal and nonformal educational and cultural business organisations which in all pervaded the Islamic sphere in the nation.The Islamic movement, influenced by national and international Islamic activities, gained variety and power after the 19 centre for all, the Islamic actors were installed between many religious blocs and sects from moderate to radical Islamic groups which were in accordance as well as in conflict between themselves and also the state. Considering the Islamic movements as the most dangerous threat for its ideological centre, the Kemalists tried to avoid them in terms of illegal means. Eventually, the Islamic movement went through a variation and transformation process parallel to domestic and international developments and social dynamics. In accordance with the social movement approaches, this study seeks the cause-effect relation behind the development of the Islamic movement in Turkey; its main actors, the relations, disputes, conflicts, alliances and the interaction between the system and themselves.---- Türkiye'de İslamcılık düşüncesi,Osmanlı Devleti'nin Batı'nın gerisinde kalması ve yanlış Batılılaşma yapıldığı gerekçesiyle devleti kurtarmak adına bir grup İslamcı aydın tarafından geliştirilmiştir.Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla onun mirası üzerinde kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadroları devleti laik esaslar üzerine kurduklarından dini kamusal alandan çıkarmışlardır.Bu kadrolar,laik reformları gerçekleştirmek için İslamcıların muhalefetini önlemek amacıyla sert yasal tedbirler almışlar,dini yaşam biçimlerine ve dini sembollere yasaklar getirmişler ve topluma milli bir din dayatmışlardır.Buna karşılık İslamcılar,bu uygulamalara yerel düzeyde karşılık vermişler ancak başarılı olamamışlardır.Sonuçta islamcı hareket,ulusal arası gelişmelere parelel olarak ve toplumsal dinamiklere göre büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır.Bu çalışmada,İslamcı hareketin sebep-sonuç ilişkisi içinde ve toplumsal hareket yaklaşımları çerçevesinde gelişim nedenleri,önemli aktörleri,sistemle ve kendi aralarındaki ilişkileri,ittifakları,çatışmaları ve etkileşimleri araştırılmıştır.


İçindekiler

1.ÇALIŞMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ2.TÜRKİYE'DE İSLAMCILIĞIN DOĞUŞU3.İSLAMCILIĞIN FETRET DEVRİ4.ÇOK PARTİLİ DÖNEM VE İSLAMCILIĞIN YÜKSELİŞİ5.İSLAMCI HAREKET DÖNEMİ


Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 3
  • Toplam: 2444
 • Online
  • Ziyaretçi: 7
  • Üye: 0
  • Toplam: 7

Detaylı İstatistikler