Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

I.Beş Yıllık Kalkınma Planı(1963-1967) Kapsamında Kalkınma Politikaları & Türk Dış Politikası İlişkisi

Diğer Başlık: (Türkiye Cumhuriyeti\'nin Ekonomipolitik ve Dış Politika Korelasyonsuzluk Sorunsalları ve (Kronik) Açmazlarının Orijinlerine Yönelik Tarihsel Bir İnceleme)

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Güngör, Nil Demet (Tez Danışmanı), Akanak, Emre (Hazırlayan),

Anahtar Kelimeler Development,Growth,Political Economy (Economypolitics),Strategy,Development and Foreign Policy Relations.----- Kalkınma,Büyüme ,Politik Ekonomi (Ekonomipolitik),Strateji,Kalkınma ve Dış Politika İlişkileri
Özet The development process of Republic of Turkey seems as a spiral. Development has a special meaning for Republic of Turkey and has deep origins which come from, since the Ottoman Empire not just (only) Republic of Turkey. At the same time development is a problematic for Republic of Turkey. On the other hand development process (means) is an exit from Middle Age for Republic of Turkey. In this concept (and content) development must be considered with Economical History of Republic of Turkey and Political History of Republic of Turkey. Also chore of the problematic or/and a basic part of the problematic is (always) bureaucracy in Republic of Turkey. In the putrid and unworked bureaucracy the word of “bureaucrat” has been over identify (with) the word of “parasite”. Public (sector and the structure) had been transformed to an unprofessional, insufficient, functionless, characterless structure. And the public had been occupied by the characterless and functionless bureaucrats involve (duties of an) undersecretaries and heads of departments. Also another important thing is today the public had been became the centre of disguised unemployment. The private sector has been carrying on his shoulders the weight of disguised unemployment bureaucrats via the taxes which seems racket, like the same which happened in the Middle Age by the feudal lords. The citizens of Republic of Turkey have been living in the same tax system which had been executed in Middle Age by the feudal lords. Republic of Turkey had been passed his own Middle Age over by 1923 Revolution but the revolution had not been completed yet. In this concept analysing of the development process of Turkey involve historical background and historical process. But basic requirement of Republic of Turkey is not analysis’; it is also reshaping, changing, and transforming….---- Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınma süreci yapısal olarak bir sarmal özelliği göstermektedir.Kalkınma Türkiye Cumhuriyeti için özel bir anlama sahiptir ve köklerini yalnız Cumhuriyet’ten değil (aynı zamanda) Osmanlı imparatorluğu’ndan (da) almaktadır.Kalkınma Türkiye Cumhuriyeti için aynı zamanda bir sorunsaldır. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınma süreci Türkiye’nin kendi Ortaçağ’ından çıkışıdır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma süreci Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Tarihi ve hatta Türkiye Cumhuriyeti Siyasi (Politik) Tarihi ile birlikte ele alınmalıdır. Sorunsalın içerisinde nüve niteliği taşıyan yapı ise işlemeyen ve bir anlamda hemen tüm sorunsalların kaynağı ve/veya tüm sorunsalların parçası olan bürokrasidir. Çürümüş,işlevsizleşmiş bürokrasi içerisinde,özellikle bürokrat kelimesi parazit kelimesi ile özdeşleşen bir yapı oluşmuştur. Kamu işlevsiz,kalitesiz,kişiliksiz bir yapıya bürünmüş daha da vahimi yetersizlik, işlevsizlik ve hatta karaktersizlikle nitelenen bürokratlar gizli işsizliin ve niteliksiz istihdamın merkezi konumuna gelmiş olan kamu kurumlarında başta daire başkanlığı ve müsteşarlk olmak üzere kamuya işgal etmişlerdir. Özel sektör başta vergiden çok haraç niteliği taşıyan yükümlülüklerin altnda bırakılmış,vergi, harç ve ödemeler(i) ile kamudaki söz konusu parazit yapıyı beslemekle mükellef kılınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Ortaçağ Avrupası’nın derebeyi sömürüsüne benzer bir bürokrat sömürüsü altında yaşamaya çalışmaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti; kendi Ortaçağ’ını aşmış, ancak Cumhuriyet Devrimi’ni henüz tamamlayamamıştır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Sürecinin tarihsel alt yapı ve tarihsel süreç ile bütünlük içerisinde incelenmesi oldukça önemlidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin temel, en temel ihtiyacı incelemelerden çok yeniden biçimlenme, değişim, dönüşüm ve gerçek kalkınmadır…
İçindekiler 1.T.C KALKINMA SÜRECİNİN TARİHSEL ANALİZİ2.PLAN3.DPT I.KALKINMA PLANI(1963-1967)SÜRECİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI 4.TÜRKİYE CUMHURİYETİ(GENEL)KALKINMA SÜRECİ&DIŞ POLİTİKA İLİŞKİSİ/İLİŞKİLERİ DÜZLEMİNDE İÇERİK,SÜREÇ,GELİŞİM VE KORELASYON ANALİZLERİ 5.SONUÇ
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 8
  • Üye: 0
  • Toplam: 8

Detaylı İstatistikler