Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'deki A ve B Tipi Yatırım Fonlarının 2004-2010 Yılları Arasındaki Performans Değerlendirmesi

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Finans,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Bayırlı, Rıdvan (Tez Danışmanı), Tural, Ahmet Orçun (Hazırlayan),

Anahtar Kelimeler Type A Mutual Funds,Type B Mutual Funds,Portfolio Management,Capital Asset Pricing Model,Performance Evaluation.---- A Tipi Yatırım Fonları,B Tipi Yatırım Fonları,Portföy Yönetimi,Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli,Performans Değerlendirmesi.
Özet In this study, it is aimed to performance evaluation of the type A and B mutual funds in Turkey between the years 2004 2010 (84 months). The study has three parts. In the first part, the mutual funds are introduced. In the second part, the methods to evaluate the performance of the mutual funds are presented. In the third part, an application of the performance evaluation of the type A and B mutual funds is included. The application contains 110 mutual funds which were continuously active between the dates January 2004 December 2010, which did not merge with another fund and were not taken over by another fund, which were not in the state of discharge and have the complete data. 53 of these mutual funds are type A and 57 of them are type B. The type A mutual funds involve 5 types of funds; 24 variable funds, 9 index funds, 8 stock funds, 1 affiliate fund and 11 balanced funds. The type B mutual funds involve 17 variable funds, 26 liquid funds with 14 notes and bonds funds. In the performance evaluation of mutual funds, firstly the methods taking the standard deviation as its base; Sharpe ratio, M-squared and Sortino ratio is used. Secondly, the methods taking the systematic risk as it base, Treynor ratio, T-squared, alpha and appraisal ratio is used. Finally, quadratic regression model is used to measure the market timing ability of the fund managers.A mutual funds present a lower performance compared to chosen market indicator index, type B mutual funds present a higher performance compared to the market indicator index.---- Bu çalışmada,Türkiye'de faaliyet gösteren A ve B tipi yatırım fonlarının 2004-2010 yılları arasındaki 84 aylık süreyi kapsayan bir performans değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır.Bu amaç doğrultusunda üç bölümden oluşan çalışmanın;birinci bölümünde yatırım fonları tanıtılmış,ikinci bölümünde yatırım fonlarının performans değerlendirilmesine yönelik bir uygulama yapılmıştır.Uygulama kapsamında,Ocak 2004-Aralık 2010 tarihleri arasında sürekli faaliyette bulunan,başka bir fon ile birleşmeyen,başka bir fon tarafından devralınmayan ve tasfiye durumunda olmayan eksiksiz verilere sahip 53 adet A tipi,57 adet B tipi olmak üzere toplamda 110 adet yatırım fonu yer almaktadır.Uygulama kapsamındaki A tipi yatırım fonları;24 adet değişken fon,9 adet endeks fon,8 adet hisse senedi fonu,1 adet iştirak fonu ve 11 adet karma fon olmak üzere 5 türden oluşmaktadır.B tipi yatırım fonları ise;17 adet değişken fon,26 adet likit fon ile 14 adet tahvil ve bono fonundan oluşmaktadır.Yatırım fonlarının performans değerlendirmesinde,ilk olarak standart sapmayı esas alan yöntemlerden;Sharpe oranı,M-squared performans ölçütü ve Sortino oranı,daha sonra sistematik riski esas alan yöntemlerden;Treynor oranı,T-squared performans ölçütü,Jensen ölçütü ve değerleme oranı,son olarak da fon yöneticilerinin piyasa zamanlama yeteneğini ölçmek amacıyla kuadratik regresyon modeli kullanılmıştır.
İçindekiler 1.YATIRIM FONLARI VE HUKUKİ YAPISI2.PORTFÖY YÖNETİMİ VE YATIRIM FONLARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2710
 • Online
  • Ziyaretçi: 12
  • Üye: 0
  • Toplam: 12

Detaylı İstatistikler