Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'de Firma Büyüklüğü ve Sahiplik Yapısını Etkileyen Sektöre Özgü Firma Belirleyicilerinin Analizi:İMKB'de Sektörel Karşılaştırma

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Arslan, Mehmet (Tez Danışmanı), Karabıyık, Hilal (Hazırlayan),

Anahtar Kelimeler Management Theory, Corporate Governance, Firm Size, Firm Ownership Structure, Sectoral Differences.----Yönetim Teorileri,Kurumsal Yönetim,Firma Büyüklüğü,Firma Sahiplik Yapısı,Sektörel Farklılıklar.
Özet The objective of the research is to analyze the differences between companies operating in the real sector with regard to corporate governance mechanisms by evaluating sectoral differences, determining the features of firm size and ownership structure and together with these structures to explore dynamics relationships in corporate financial performance indicators. The sampled firms consist of companies operating between the years 2003-2010 and quoted on the Istanbul Stock Exchange. To reflect sectoral differences in these firms the manufacturing industry, energy and technology has been sampled in three different sectors. However, the analysis of firms was implemented based on quarterly consolidated financial statements. The research consists of 4 parts. In the first part, the agency theory, the theoretical foundations of management and administration was investigated. In the second part, the corporate governance concept and applications was articulated. In the third section, the firm size and ownership structure were examined. In the fourth part, companies traded on the Istanbul Stock Exchange the sector-specific differences taking into account, the effects to firm size and ownership structure of the sectoral features were analyzed. In this research; descriptive statistics, factor analysis, one-way analysis of variance and multiple regression analysis was utilized to test the hypotheses. The dependent variables; firm size and ownership structure, independent variables were determined as the sectoral features.According to the results, public ownership ratio, first largest common share in manufacturing industry sector was determined to be high, medium in the energy sector, low levels in technology sector. Number of employees in the manufacturing industry sector is high, in energy and technology sectors followed the equivalent with public ownership ratio. Public ownership ratio and first largest common share compared, the share of the dominant shareholder's control over is high, therefore dispersed ownership structure is low, control and minority shareholder is limited opportunity to have a say in management. Therefore, the agency cost to be low and poor corporate governance practices can be concluded. In terms of the number of employees and equity capital ratio, the large scale and capital intensive firms dominated the sector. With regard to the structural characteristics of the sector in terms of overall financial performance; in energy sector it is found to be high, in manufacturing industry sector the middle, the lowest level in technology sector.----Araştırmanın amacı,reel sektörde faaliyet gösteren firmaların kurumsal yönetim mekanizmaları ile sektörel farklılıkları değerlendirilerek firma büyüklüğü ve sahiplik yapısının özelliklerinin belirlenmesi ve bu yapıların şirketlerin finansal performans göstergelerine etkisinin saptanarak aralarındaki ilişkinin analiz edilmesidir.Araştırmaya konu oaln firmalar,2003-2010 yılı arasında İMKB'de işlem gören firmalar arasından seçilmiştir.Bu firmaların sektörel farklılıkları yansıtması amacıyla;imalat sanayi,enerji ve teknoloji olmak üzere üç farklı sektörde yer almasına dikkat edilmiştir.Yine analize tabi tutulan firmaların 3 aylık konsolide mali tabloları esas alınmıştır.
İçindekiler 1.YÖNETİM KAVRAMI VE YÖNETİMİN TEORİK TEMELLERİ 2.KURUMSAL YÖNETİM(CORPORATE GOVERNANCE) 3.FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ,BÜYÜME VE SAHİPLİK YAPISI 4.TÜRKİYE'DE FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ VE SAHİPLİK YAPISINI ETKİLEYEN SEKTÖRE ÖZGÜ FİRMA BELİRLEYİCİLERİNİN ANALİZİ:İMKB'DE SEKTÖREL KARŞILAŞTIRMA
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 877
  • Üye: 0
  • Toplam: 877

Detaylı İstatistikler