Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türk devlet muhasebe sisteminin tekdüzen muhasebe sistemi ile uyumlaştırılması

Diğer Başlık: Türk devlet muhasebe sisteminin tekdüzen muhasebe sistemi ile uyumlaştırılması

Oluşturulma Tarihi: 2009

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL), Kamusal finans,

Yazar(lar): Yar, Cemre Eda (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Ökten, Remzi (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2012


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler
Devlet Muhasebesi
,  Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi, Nakit
Esasl
ı Devlet Mu
Government Accounting, Accrual Based Government Accounting, Cash
Based Government Accounting, Fiscal Transparency and Accountability
hasebesi, Mali Saydaml
ık ve Hesap Verilebilirlik.----

Özet
Geçmi
ş yıllarda ülkemizde devlet muhasebesi alanında yaşanan en büyük sorun uygulamadaki dağınıklıktır. Devlet kapsamındaki birimlerde muhasebe sistemleri birbirinden farklı olarak hazırlanmış, kurumlar arası karşılaştırma yapma olanağı sağlanamamış, sadece bütçede yer alan gelir ve giderler izlenmiş, ihtiyacı olanlara zamanında ve doğru bilgi sunulamamıştır. Yukarıda belirtildiği gibi pek çok konuda yetersiz kalan ve uygulama sorunlarına sebep olan Nakit Esaslı Devlet Muhasebesi, ülkemizde uzun yıllar uygulanmış beklentileri karşılamakta yetersiz kaldığı için yeniden yapılandırılması gereği ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda, 1995 yılında ilk çalışmalarına başlanan ve 2006 yılında tüm idarelerde uygulanmaya başlanan Nakit Esaslı Devlet Muhasebesi Sistemi’nden tam anlamıyla vazgeçilmeyerek Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Sistemi ile birarada yürütülebilen bir muhasebe sistemi oluşturulmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2006 yılında tüm maddeleriyle yürürlüğe girmesiyle birlikte mali sistemin birçok alanında değişim meydana gelmiş, mali şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlanmış ve devlet muhasebesinde tekdüzelik sağlanarak ortak standartlar ve kurallar oluşturulmuştur.----In the past years in our country the biggest problem in the goverment accounting system is disorderness of practice.In the goverment sphere unit the accounting system has been prepared incongruously,the comparison between the institutions has not been in the right way. Only the income and expenditure in the budget is monitored but the time and the accurate information couldnt presented at the right time. As the mentioned above, the cash based goverment accounting causes insufficiant application problems in many issues, therefor for for many years it doesn’t meet the expactation which is required,then it was force to be restructing. In this context, first work starts in 1995. In 2006, while all departments were using the cash based goverment accounting system, it has been applied the accrual based goverment accounting as well. Systems conducted together and has been establish new accounting system. In 2006, the entry of the Public Financial Management and Control Law no:5018, the financial site with all the materials have changed, financial transparency and accountability can be provided and state accounting rules in the buniformity and common standards were created.

İçindekiler
Açıklamalar

 


Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 453
  • Üye: 0
  • Toplam: 456

Detaylı İstatistikler