Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Aile Hekimliği Uygulamasına Geçilen İllerde Çevre Sağlığı Hizmetlerinin Bundan Etkilenme Durumu

Diğer Başlık: The Influence Status Of Enviromental Health Services In The Provinces That Passed The Implementation Of Family Medical Practise

Oluşturulma Tarihi: 2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Eyler, Nurullah (Hazırlayan), Tengilimoğlu, Dilaver (Tez Danışmanı),


Yayın Tarihi: 1970


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Sağlık, Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Çevre Sağlığı Hizmetleri, AB'de Sağlık Hizmetleri, Aile Hekimliği Uygulaması, Sağlıkta Dönüşüm Programı, Health, Preventive Health Services, Environmental Health Services, Health Services in EU, Family Medical Practice, Transformation Program in Health Services
Özet Dünyada sağlık harcamaları tıp bilimi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte her geçen gün artmaktadır. Daha çok tedavi edici hekimlik hizmetlerinin yüksek maliyetinden kaynaklanan ekonomik yük ülkelerin bütçe kısıtlarını zaman geçtikçe daha çok zorlamaktadır. Gelişmiş ülkelerin bütçelerinden sağlık hizmetlerine ayırdıkları paylar, geri kalmış ülkelerin bütçelerinin birkaç katına kadar çıkabilmektedir. Artık koruyucu sağlık hizmetlerinin öne çıkması, hastaların tedavisinin değil insanların sağlığının korunması bir esas olarak kabul edilmek zorundadır. Salyk hizmetleri sistemi planlanırken özellikle idari yapılanma da çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin sistem içerisinde daha etkin hale getirilmesi, hizmetlerinin aksaklık olmayacak şekilde yerine getirilmesine yönelik; fiziki mekan, araç, ekipman, personelin görev tanımı dışında istihdam edilmemesi hususlarının göz önüne alınması gerekmektedir. Koruyucu sağlık hizmetleri ilk yatırım maliyetlerinin çok düşük olması, uygulanması esnasında ekstra maliyet gerektirmemesi, çevre kirliliğinin önlenmesine yaptığı katkılar dolayısıyla yaşam alanlarının kalitesinin artırılmasının sağlanması yönleriyle artık daha fazla gündemde olması gereken, sağlık hizmetleri planlamaları yapılırken daha fazla öne çıkarılması gereken bir konudur. Bu araştırmada sağlık hizmetlerinin teşkilat yapılanmasını tamamen değiştiren aile hekimliği uygulamasının çevre salığı hizmetlerine etkisi hizmet vericilere uygulanan anket çalışmasıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada aile hekimliği uygulamasına geçilmeden önceki ve sonraki duruma ait fiziki yapı, çalışma koşulları, personelle ilgili bilgiler, topluma sunulan çevre sağlığı hizmetleri, idari yapılanma kriterleri baz alınarak değerlendirme yapılmıştır.----------Health care spending in the world is increasing every day due to the development of medical science and technology. The economic burden mainly comes from high cost of medical services, forcing budget constraints of countries more and more. The ratio devoted to health care budgets of developed countries, can reach up to several times more than the underdeveloped countries' budgets. Now not only the treatment of patients but also preventive health care and protecting people's health must be accepted as a basis. While health care system is planning, these issues should be taken into consideration; especially in institution building, preventive health care for the environment within the system should be more efficient, physical space, vehicles, equipment, personnel for fulfilling the services should not be employed outside the job description. Preventive health services are needed to be on the agenda more and highlighted further when planning health services due to very low initial investment costs, requiring no extra cost during the implementation, because of its contributions to the prevention of environmental pollution by increasing the quality of life areas. In this study, impact of family medicine practice (by this implementation the organizational structure of health services in rural areas are completely changed) to the environmental health services has been identified by using questionnaire to the service-makers. In the study, the situation before and after the implementation was evaluated on the basis of the criterias such as; the physical structure, working conditions, personnel information, environmental health services provided to society and the administrative structure. As a result of the study.
İçindekiler Kavramlar, Türkiye ve AB'de Sağlık Hizmetleri; Sağlıkta Dönüşüm Programı, Aile Hekimliği Uygulaması, Aile Hekimliği Uygulaması Öncesi ve Sonrası Koruyucu Sağlık Hizmetleri Yapılanması; Aile Hekimliği Uygulamasına Geçilen İllerde Çevre Sağlığı Hizmetlerinin Bundan Etkilenme Durumuna İlişkin Adana ve Kayseri İllerinde Yapılan Alan Araştırması
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2555
 • Online
  • Ziyaretçi: 7
  • Üye: 0
  • Toplam: 7

Detaylı İstatistikler