Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Yeni Bir Pazarlama Anlayışı: Gerilla Pazarlama

Diğer Başlık: Contemporary Of Marketin For Small And Medium-Sized Enterprises: Guerilla Marketing

Oluşturulma Tarihi: 2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Ticaret,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Arpacı, Tamer (Tez Danışmanı), Uysal, Sefa (Hazırlayan),


Yayın Tarihi: 1970


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerPazarlamaGerilla PazarlamaSmall and Medium-Sized EnterprisesMarketingGuerrilla Marketing
Özet Gerilla pazarlama, kullandığı sıra dışı yöntemlerle müşterilerinin yaşam alanına girerek düşük pazarlama yatırımlarıyl hedef kitlenin dikkatini çekmeyi başaran bir stratejiler bütününü ifade eder. Gerilla pazarlama uygulamaları, müşteriyi etkileyebilmek amaçlı, rakibin kolaylıkla taklit edemeyeceği işletmenin yaratıcı, şaşırtıcı bütünleşik pazarlama iletişimi stratejileri üzerine kurulmaktadır. Gerilla pazarlama stratejileriyle işletme, müşteri zihninde yakalamak istediği pazar konumu itibariyle, beklenmedik metotlarla hedef kitlenin tutumlarını değiştirmeye çalışmaktadır. Gerilla pazarlaması, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için günümüzün artan rekabet ortamında güçlerini artırabilmek için kullanabilecekleri önemli bir pazarlama tekniğidir. Gerilla pazarlamasında hedef, piyasaya yakın, dinamik, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı, güçlendirilmiş ve yetkilendirilmiş bir pazarlama yönetimi oluşturmaktır.Bu tez çalışmasında gerilla pazarlama kavramı tartışılmaya çalışılacak, küçük ve orta ölçekli işletmelerde gerilla pazarlama uygulamalarının etkinliği anket yöntemiyle tespit edilmeye çalışılacaktır.----------Guerrilla marketing can be defined as the set of strategies which aims to attract the attention of target customers by penetrating their living areas with minimal marketing costs. Guerrilla marketing is based on unique, creative, dynamic and astonishing strategies. These unusual practices aim to persuade customers via integrated marketing communications. Through performing the principles of guerilla marketing, the enterprises will get the chance to manipulate the attitudes of their target sutomers and increase their comparative advantage at he competitive trading environment. In this study, the concept of guerilla marketing will be discussed and its efficiency on small and medium-sized enterprises will be tested via survey method.
İçindekiler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,Genel Olarak Pazarlama ve Modern Pazarlama Stratejileri,Bütünleşik Pazarlama Yaklaşımı Açısından Gerilla Pazarlama,Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Girişimcilerin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması,Bulgular ve Yorumlar
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2555
 • Online
  • Ziyaretçi: 13
  • Üye: 0
  • Toplam: 13

Detaylı İstatistikler