Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Aydınlanma, Kemalizm, Modern Cumhuriyet Hakkında Bir Araştırma

Diğer Başlık: Research About The Enlightenment, Kemalism, Modern Republic

Oluşturulma Tarihi: 01-12-2010

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SİYASET BİLİMİ,

Yazar(lar): Bıdak, Ali Rıza (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Ülker , Halil (Tez Danışmanı),


Yayın Tarihi: 21-02-2011


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler AydınlanmaKemalizmCumhuriyetModernizmEgemenlikEnlightenmentKemalismModernismRepublic
Özet Çözülen ve çöken bir imparatorluktan ulus devlete doğru giden bir süreç vardır. Osmanlı aydınları imparatorluğun çözülüşünü görmektedir. Ortaya koydukları çözümler imparatorluğun sistemi içinde ve onu ayakta tutmaya yöneliktir. Bu çabalarda aydınlanmanın etkileri görülmektedir. Modernleştirici uygulamalarda söz konusudur. Fakat bu çözüm çabaları yıkılması engellenemeyecek bir imparatorluğun ayakta kalmasını hedeflemektedir. Toplumlar tabi oldukları tarihin değişme ve gelişme yasalarını göz ardı etmektedir. Tarihin yasaları imparatorluklar dönemini kapatmakta ve ulus devletleri tarih sahnesine çıkarmaktadır. Kurtuluş Savaşıbaşta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere imparatorluğun ayakta tutulamayacaını görmüştür. Çabalarını modern bir ulus devleti ortaya çıkarma yönünde yoğunlaştırmışlar ve Kurtuluş Savaşı’na önderlik ederek bağımsız bir devletin kuruluşunu gerçekletirmişlerdir. Bu Cumhuriyeti kurarken etkilendikleri tarihsel olayların başında 1789 Fransız Devrimi ve onun aydınlanma felsefesi gelmektedir. Bu etkilenim Türk toplumunun modernleşme çabalarında çok açık bir şekilde görülmüştür. Gerçekten bu devrim Osmanlı’dan devraldığı sorunları bütünüyle çözememiştir. Osmanlı’dan devralınan sorunların bütünüyle çözülmesi de günümüze kadar devam eden sorunların-sıkıntıların kaynağı olmuştur.----------There is a period moving towards to national state from weakening and collapsing empire. Intellectual people of Ottoman Empire saw the weakening of the empire. Solutions that they put forward were within the system of the empire and oriented to sustain its life. Effects of enlightenment were realized in these efforts. Applications for modernization are in question, too. However these solution efforts aim at sustaining the life of the empire, the collapse of which could not be prevented. Societies have ignored the change and development laws of the history to which they are subject. Period of Empires ends according to the laws of the history and nation states begin to appear on the stage. Groups leading the War of Independence and Mustafa Kemal Atatürk as being in the first place realized that empire could not sustain its governance anymore. They concentrated on establishing a modern nation state and they achieved to establish an independent state by taking the lead in the War of Independence. 1789 French Revolution and its enlightenment philosophy are one of the top historical events that they were influenced while establishing this Republic. This influence was recognized in the modernization efforts of the Turkish Society. In fact, this revolution could not exactly solve the problems that passed from the Ottoman Empire. Solving the problems that are taken over from the Ottoman Empire becomes the source of problems- troubles that has lasted until our era.
İçindekiler Neden Aydınlanma-Kemalizm Konusu,Tezin Temel Kavramları,Kurumsal Çerçeve,Aydınlanma,Aydınlanmanın Osmanlı'ya Etkisi,Atatürk'ün Osmanlı Aydınlanması İçindeki Yeri ve Kimlerden Etkilendiği,Aydınlanma, Kemalizm ve Cumhuriyet İlişkisi,Cumhuriyet Reformlarının Aydınlanma ve Fransız Devrimiyle İlişkisi,Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş Süreci (1300-1453),Yükseliş (1453-1579),Duraklama, Gerileme ve Çözülüş (1579-1922),Osmanlı Aydınlanması ve Modernleşmesi,Birinci Meşrutiyet,İkinci Meşrutiyet Fikir Akımları,Aydınlanma ve Modernleşmeye Karşı Direniş,Birinci Dünya Savaşı Yılları,İttihat ve Terakki Yönetimi,Ulus-Devlete Giden Yol: Geçiş Süreci: İkili İktidar,Modern Ulus Devlet: Türkiye Cumhuriyeti
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2555
 • Online
  • Ziyaretçi: 12
  • Üye: 0
  • Toplam: 12

Detaylı İstatistikler