Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Alandakilerin Bakış Açısıyla Türk Kamu Yönetiminde İç Denetim

Diğer Başlık: Internal Auditing in Turkish Public Administration from the Perspective of Practitioners

Oluşturulma Tarihi: 2010

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Siyasi kurumlar ve kamu yönetimi,

Yazar(lar): Demir, Mustafa (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Selçuk, Fatma Ülkü (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

1. İç Denetim

2. İç Denetçi

3. Kamu Yönetimi

4. 5018 sayılı Kanun

5. Mülakat


Özet

Türk kamu yönetimine uluslararası standartlara sahip bir anlayıĢla, kamu idarelerinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek amacıyla kaynakların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirme ve üst yöneticiye danıĢmanlık hizmeti sunma öngörüsüyle Avrupa Birliğine uyum sürecinde 2003 tarihinde çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetim sistemi getirilmiĢtir. Getirilen iç denetim sisteminin kamu kurumlarına ne tür bir katkı sağladığı, geleneksel denetim anlayıĢından hangi yönleriyle ayrıldığı, 2010 yılı itibariyle iç denetimin geldiği nokta ve iç denetçilerin kamu idarelerinde karĢılaĢtıkları sorunlar ve çözüm önerileri tezin ana konusudur. Alandakilerin bakıĢ açılarıyla bu konuları araĢtırmak üzere hazırlanan bu çalıĢmada, literatür taramasının yanında iç denetçiler ve bu alanda yetkili olan üst düzey yöneticilerle derinlemesine mülakatlar yapılmıĢ, Türk kamu yönetiminde iç denetim uygulaması farklı yönleriyle irdelenmiĢtir.


İçindekiler
Açıklamalar

 


Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 23
  • Üye: 0
  • Toplam: 23

Detaylı İstatistikler