Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'de Toplam Elektrik Talebinin Fiyat ve Gelir Esneklikleri, 1970 - 2008

Diğer Başlık: Price and Income Elasticities of Total Electricity Demand in Turkey, 1970 - 2008

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): Saygılı, Tevfik Okan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): İsmihan, Mustafa (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı - Uygulamalı İktisat Bilim Dalı


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Fiyat Esnekliği,\r\nGelir Esnekliği,\r\nElektrik Tüketimi ve \r\nElektrik Talep Modeli,\r\nPrice Elasticity,\r\nIncome Elasticity,\r\nElectricity Consumption and \r\nElectricity Demand Model
Özet Bu tez çalışmasında, Türkiye’de toplam elektrik tüketiminin gelir ve fiyat \r\nesneklikleri, 1970-2008 dönemi için, geliştirilen ekonometrik model çerçevesinde \r\ntahmin edilmiştir. Bu bağlamda, birim kök testleri ve ebütünleme tekniği gibi \r\nmodern zaman serisi analizleri kullanışlmıtır. Ayrıca, bu çalışmada güncellenmiş ve \r\ntutarlı ortalama elektrik satış fiyatı ve gelir serileri oluşturulmutur. \r\nGeliştirilen model çerçevesinde Türkiye’de toplam elektrik tüketiminin uzun \r\ndönem gelir esnekliği 1.29, kısa dönem gelir esnekliği ise 0.44 olarak tahmin \r\nedilmiştir. Aynı zamanda talebin elektrik fiyatından etkilenmediği tespit edilmiştir. \r\nBaşka bir deyişle, talebin fiyat esnekliğinin sıfırdan farklı olmadığı sonucuna \r\nulaşılmıştır.\r\n----------\r\nThis study aimed to estimate the income and price elasticities of total \r\nelectricity consumption for the 1970-2008 period in Turkey, by developing an \r\neconometric model. Accordingly, this study uses modern time series analyses, such \r\nas unit root tests and cointegration method. Furthermore, consistent and updated \r\nseries of average electricity sale price and income series were developed. \r\n Based on empirical model, long term income elasticity of total electricity \r\nconsumption in Turkey was estimated as 1.29, whereas, short term was estimated as \r\n0.44. Additionally, it was found that price of electricity has no effect on demand. In \r\nother words, it could be concluded that price elasticity of demand is not statistically \r\nsignificantly different than zero.
İçindekiler 1. GİRİŞ\r\n2. ELEKTRİK VE TÜRKİYE\r\n3. TALEP ESNEKLİKLERİ VE LİTERATÜR TARAMASI\r\n4. TÜRKİYE\'DE TOPLAM ELEKTRİK TALEBİNİN FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİNİN İNCELENMESİ\r\n5. SONUÇ
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 10
  • Üye: 0
  • Toplam: 10

Detaylı İstatistikler