Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Stratejik Performans Yönetim Modeli Olarak Dengeli Performans Yönetimi ve Hizmet Sektöründe Alan Çalışması Örnekleri

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): Önemli, Aybilge (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Tengilimoğlu, Dilaver (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi Anabilim Dalı


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Strateji,\r\nStratejik Yönetim,\r\nKurumsal Karne,\r\nPerformans Ölçümleri,\r\nStratejik ÖĞrenme,\r\nStrategy,\r\nStrategic Management,\r\nBalanced Scorecard,\r\nPerformance Measures,\r\nStrategic Learning
Özet Stratejik bilgiyi, stratejik olmayan bilgiden ayıran en önemli özellik; uzun \r\nvadede rekabet avantajı yaratabilmesi, iletmeye özgü olması ve transferinin \r\nmümkün olmamasıdır. Bu tip bilgi; örtülü bilgi kapsamında yer alır, firmanın pazar \r\ndeğerini arttırmak için kullanılır ve işletmenin entelektüel sermayesini oluşturur. \r\nEntelektüel sermayeyi oluşturan unsurlar; insan, yapısal ve müşteri sermayesidir. Bu \r\nunsurları ölçümleyebilecek bir model olarak Kurumsal Karne bir şirketin \r\nperformansını müşteri boyutu, şirket içi yöntemler boyutu, öğrenme ve gelişme \r\nboyutu ve finansal boyut olmak üzere 4 gösterge ile ölçüldüğünü ortaya \r\nkoymaktadır. Bu dört boyut firmaların performanslarını geliştirmek, kontrol etmek \r\nve gelişme için neler yapmaları gerektiğini göstermek konusunda önemli stratejik \r\nbilgileri sağlamaktadır.\r\nÇalışmada öncelikle stratejik yönetim modeli ele alınarak, kurumsal karnenin hangi temel üzerinde geliştiği açıklanmıştır. Böylece; bu modelin uygulanma yöntemi ile ilgili verilen bilgiler, kendi performanslarını takip etmek ve stratejilerine \r\nyön vermek isteyen işletmelere, yol göstermede önemli bir yönetim aracı olabilir. \r\nÇalışmanın ikinci bölümünde kurumsal karne çerçevesinin temel boyutları ve \r\nölçütleri tanımlanarak kurumsal karne oluşturma süreci açıklanmakta, ardından şirket \r\nstratejisinin kurumsal karne yaklaşımına göre yönetimi incelenmektedir. \r\nÇalışmanın son bölümünde kurumsal karne ile ilgili çeşitli uygulama \r\nörneklerine yer verilerek sonuçları değerlendirilmiştir.\r\n----------\r\nThe most important characteristics that distinguish strategic knowledge from \r\nnon-strategic knowledge, are its ability to create competitive advantage in the long \r\nrun, its peculiarity to the company, and its untransferrability. This kind of knowledge \r\nis a part of tacit knowledge, is used to increase the market value of the company, and \r\nmakes up the company’s intellectual capital. The elements of intellectual capital \r\ninclude human capital, structural capital and customer capital. As a model to measure \r\nthese elements, Balanced Scorecard shows that a company’s performance can be \r\nmeasured with four different indicators, namely in the dimensions of customer, intra-\r\ncompany methods, learning and development, and finance. These four dimensions \r\nprovide important strategic knowledge as to what companies should do to improve \r\nand control their performance, as well as to see how they can develop. \r\nInformation provided in the present study about the application of this model \r\ncan be a useful management tool for companies who want to track their own \r\nperformance and to direct their strategies. \r\nThe second chapter of the study defines the basic aspects and principles of the \r\nbalanced scorecard technique and identifies strategic management practices by the \r\nbalanced scorecard framework. \r\nIn the last part of the study, some applications of balanced scorecard are \r\ncovered and their results are evaluated.
İçindekiler 1. GİRİŞ, TEZİN AMACI VE ÖNEMİ\r\n2. STRATEJİK YÖNETİM\r\n3. PERFORMANS YÖNETİMİ\r\n4. BALANCED SCORECARD (BSC) - KURUMSAL KARNE\r\n5. ÖRNEK ALAN ÇALIŞMASI SONUÇLARI
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2710
 • Online
  • Ziyaretçi: 33
  • Üye: 0
  • Toplam: 33

Detaylı İstatistikler