Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

New Greedy Algorithms to Optimize the Curriculum-based Course Timetabling Problem

Diğer Başlık: M¨ ufredat Bazlı Ders Zamanlama Tablosu C¸ izelgeleme Problemi Eniyilemesi ˙Ic¸in Yeni Ac¸g¨ozl ¨u Algoritmalar

Oluşturulma Tarihi: 02-09-2021

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: İngilizce

Konu(lar): Teknoloji (Genel),

Yazar(lar): COŞAR, BATUHAN MUSTAFA (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Say, Bilge (Tez Danışmanı), DÖKEROĞLU , TANSEL (Tez Danışmanı),

Anahtar Kelimeler

Ders c¸izelgesi olus¸turma, Ac¸g¨ozl¨u Algoritmalar, Sezgisel Y¨ontemler


Özet

Bu tez, ”Ders Zaman C¸ izelgesi Olus¸turma” probleminin bir alt versiyonu olarak bilinen”M¨ufredata Dayalı Ders Zaman C¸ izelgesi Olus¸turma” (CB-CTT) probleminin optimizasyonuic¸in yeni ac¸g¨ozl¨u algoritmalar sunmaktadır. C¸ alıs¸manın temel amacı, sertkısıtlamaların (uygulanabilir c¸ ¨oz¨umler) do˘grulu˘gunu korurken, yumus¸ak kısıt ihlallerinintoplam sayısını en aza indirmektir. Problem NP-Zor bir problem oldu˘gundanve b¨uy¨uk ¨orneklerinin pratik zamanlarda c¸ ¨oz¨ulmesi ic¸in c¸ok uzun s¨ureler gerektirdi˘ginden,birkac¸ milisaniye ic¸inde kabul edilebilir sonuc¸lar ¨ureten ac¸g¨ozl¨u algoritmalar, aramayapmak ic¸in saatler s¨uren eniyileme s¨ureleri harcayan kaba kuvvet ve evrimsel algoritmalarag¨ore daha iyi bir alternatif olus¸turmaktadır. Pek c¸ok ac¸g¨ozl¨u algoritmagelis¸tirildi ve tek bir sezgisel y¨ontem kullanmak yerine, aynı problem ¨orne˘ginde 120ac¸g¨ozl¨u y¨ontem tanımlanıp c¸alıs¸tırıldı ve daha iyi sonuc¸lar rapor edildi. Ac¸g¨ozl¨u algoritmalarınmaliyetlerinin ortalama olarak kars¸ılas¸tırılabilir olması gerekti˘gini belirten¨ Ucretsiz ¨O ˘gle Yeme˘gi Yok (No Free Lunch) Teorisine uygun olarak en iyisonuc¸lar c¸alıs¸manın sonunda rapor edilmis¸tir. O¨ nerdig˘imiz ac¸go¨zlu¨ algoritmalarımız;En Bu¨yu¨k-O¨ nce, En Ku¨c¸u¨k-O¨ nce, En I˙yi-Uygun-O¨ nce, Ortalama-ag˘ırlıklı O¨ nce sezgisely¨ontemleri ve En Y¨uksek Kullanılamayan ders-ilk sezgisel y¨ontemlerini kullanarakvdersleri kapasitelerine go¨re sıralanan mevcut odalara atar. O¨ nerilen algoritmamızınperformansını de˘gerlendirmek ic¸in, ˙Ikinci Uluslararası Zaman C¸ izelgesi Olus¸turmaYarıs¸ması (ITC-2007) setinden 21 problem ¨orne˘gi ¨uzerinde deneyler yapıldı. Deneyselsonuc¸lar, ¨onerilen ac¸g¨ozl¨u algoritmaların, ¨onemli ¨olc¸ ¨ude azaltılmıs¸ yumus¸ak kısıtlamade˘gerleriyle sıfır sert sınırlama ihlallerini bildirebilece˘gini do˘grulanmaktadır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2710
 • Online
  • Ziyaretçi: 11
  • Üye: 0
  • Toplam: 11

Detaylı İstatistikler