Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Tasarımcı Kimliğinin İç Mekân Tasarımına Etkisi

Diğer Başlık: The Effect of the Designer’s Identity on Interior Design

Oluşturulma Tarihi: 20-10-2020

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Karahan, Macide Gözde (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Ünlü, Feray (Tez Danışmanı),


Yayın Tarihi: 26-07-2019


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Tasarım, İç Mimarlık, Tasarımcı, İç Mimar, Tasarımcı Kimliği.


Özet

Bu çalışmanın amacı, tasarımcı kimliğinin, iç mekan tasarımı üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Birinci bölümde; çalışmanın içeriği, amacı ve metodu açıklanmıştır. İkinci bölümde; tasarımcı kimliğini tanımlayabilmek için kimlik kavramının yanısıra tasarımcı ve iç mimar tanımları yapılmıştır. Daha sonra, tasarımcıyı oluşturan özellikler doğrultusunda tasarımcı kimliği ile bir bağ kurulmuştur. Üçüncü bölümde; tasarımcı kimliğinin iç mekan tasarımına etkisini anlamak için ise, tasarımın tanımı, iç mekan tasarımı, iç mimarlık mesleğinin gelişimi incelenmiştir. Tasarımcı kimliği ve iç mekan tasarımı arasındaki ilişkiyi inceleyebilmek için tasarım düşüncesi ve tasarımın gelişim süreci, tasarım dili ve günümüz tasarım koşulları açısından tüketim toplumu ve güncel teknolojik gelişmeler incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise; tasarımcı kimliğinin iç mekan tasarımına etkilerinin ölçülmesi için beşli likert yöntemi ile bir anket tasarlanmış ve rastlantısal olarak seçilmiş iç mimarlar üzerinde uygunlanmıştır. İç mimarların sosyo-kültürel yapıları ile beraber tasarım kimliğini etkileyen faktörler ve tasarım problemlerini nasıl çözdüklerine ilişkin farklı sorular sorulmuştur. Bu sorular ışığında oluşturulan hipotezler üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu saha araştırmasının sonucunda, tasarımcı kimliğini etkileyen faktörler ağırlıklı olarak tasarımcı kimliğinin zekası ve mesleki eğitimiyle, aynı zamanda tasarımcının kişilik özelliklerinin yaratıcılığıyla bağ kurduğu tespit edilmiştir. Tasarımcı kimliğinin oluşumunda eğitim ve doğum yerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etki ettiği görülmüştür. Tasarım problemlerinin çözümünde ise, tasarımcıların ağırlıklı olarak kendi deneyimlerinden yararlandıkları görülmektedir. Bir başka deyişle, tasarımcılar farklı örneklerden ilham almak yerine kendi deneyimleriyle problemleri çözmektedir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2555
 • Online
  • Ziyaretçi: 11
  • Üye: 0
  • Toplam: 11

Detaylı İstatistikler