Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kadınlarda Marka Bağlılığı ve Hedonik Tüketim İlişkisi: Kozmetik Sektöründe Bir Uygulama

Diğer Başlık: The Relationship Between Brand Loyalty and Hedonic Consumption in Women: an Application in the Cosmetic Industry: Ankara Province Case

Oluşturulma Tarihi: 07-07-2019

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Kapusuz, Necmiye (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Tengilimoğlu, Dilaver (Tez Danışmanı),

Anahtar Kelimeler

Marka bağlılığı, hedonik tüketim, faydacı tüketim, kozmetik, tüketici davranışları


Özet

Tüketiciler alışveriş yaparken her zaman rasyonel beklentiler içinde bulunmamaktadırlar. Çoğu zaman alışverişlerinde duygularıyla hareket eder ve bu deneyiminden haz almaya çalışırlar. Bu da tüketimin hedonik boyutunu oluşturmaktadır. Marka bağlılığı kavramı tüketicilerin tercihleri diğer bir ifadeyle satın alma davranışları ile yakından ilişkisi vardır. Bağlılık bir markanın farklı anlamlarda tatmin sağlaması durumuyla alakalı olarak müşterinin yeniden ve yine o markayı tercih etmesine neden olan markaya yönelik bağlılık durumudur. Günümüzde kişiler duygusal tatmine ulaşması ve haz almasını etkileyen durumlardan biride kişilerin kullanmakta oldukları markaya karşı bağlılıklarıdır. Bu çalışma da kadınların kozmetik alışverişlerinde hedonik (hazcı) bir duyguyla yaptıkları alışverişlerde marka bağlılığı hakkında olumlu veya olumsuz görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de Ankara ilinde yaşayan 18 yaş üstü kadınlar oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 400 katılımcı dâhil edilmiştir. Çalışmada, tesadüfî olmayan örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılara yüz yüze anket yapılmıştır. Elde edilen veriler sonucu hedonik tüketim alt faktörü olan macera için alışveriş kozmetik sektöründe marka bağlılığı arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğu görülmüştür. Genel hedonik tüketimle hedonik alt faktörü olan sosyal amaçlı alışveriş faktörüyle pozitif doğrusal anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Kozmetik sektöründe marka bağlılığı ve faydacı tüketim arasında negatif doğrusal bir ilişki olduğu görülmüştür.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

  • Kayıt
    • Bu ay: 0
    • Toplam: 2555
  • Online
    • Ziyaretçi: 12
    • Üye: 0
    • Toplam: 12

Detaylı İstatistikler