Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Seçmenlerin Oy Verme Davranışına Etki Eden Faktörler: Mamak İlçesi Örneği

Diğer Başlık: Factors Affecting Voting Behavior of the Voters: The Case of Mamak District

Oluşturulma Tarihi: 13-10-2020

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Siyasi kurumlar ve kamu yönetimi,

Yazar(lar): Özdamar, Hamit (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Ülker, Halil İbrahim (Tez Danışmanı),


Yayın Tarihi: 11-06-2019


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Siyaset, Seçmen Davranışları, Seçmenlerin Demografik Özellikleri


Özet

Seçmenlerin oy verme davranışına etki eden faktörlerin etkisini araştırmaya dönük olarak yapılan bir araştırmadır. Çalışmada ilk olarak, demokrasi, siyaset, seçim, siyasal parti, seçmen, siyasal tutum ve davranış, siyasal iletişim, siyasal katılım ve siyasal kültür gibi kavramlar üzerinde durulmuştur. İkinci olarak ise seçmen davranışlarının kuramsal temelleri olan sosyolojik yaklaşım, ekonomik/rasyonel yaklaşım, sosyo-psikolojik yaklaşım ve stratejik oy verme modeline değinilmiştir. Üçünü olarak ise de cinsiyet, yaş, meslek, eğitim, ideoloji, sosyal çevre ve gruplar, parti programı, ekonominin etkisi, siyasi parti adayı ve lideri, kamuoyu araştırmaları, hizmetlerin etkisi ve kitle iletişim araçları gibi seçmen davranışa etki eden faktörleri incelenmiştir. En son ise yapılan literatür taramasıyla oluşturulan kavramsal çerçeveyle bağlantılı olarak uygulamalı alan araştırması yapılmıştır ve bu konu ile ilgili sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Siyasi partiler iktidarı ele alabilmek veya yönetimde söz sahibi olabilmek için seçmenleri etkilemek zorundadırlar. Seçmenler de siyasi partileri etkileyip isteklerinin yapılmasını isterler. Seçim zamanı siyasi partiler ve seçmenler çıkarları doğrultusunda belli gruplar halinde kümelenirler. Siyasi partiler destekçi sayılarını artırabilmek için çeşitli kampanyalar yürütürler. Seçmeni iyi okuyamayan partilerin başarılı olmaları düşünülemez. Seçmenin özellikleri ve nelerden etkilendikleri araştırmamızın asıl amacını oluşturmaktadır. Yapılan anket ile başta seçmenlerin demografik özellikleri bulunmuş ve bu özelliklerdeki seçmenlerin hangi değer gruplardan etkilenip etkilenmedikleri bulunmaya çalışılmıştır. Yapılan bu araştırma 411 kişiyle 2 Ocak-15 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan anket sonucunda demografik özellikleri değişen seçmenlerin oy verme davranışının da değiştiği görülmüştür. Yapılan politikalar, siyasi parti liderinin, adayının ve programı, aile, arkadaş çevresi, medya, sosyal sorumluluk gibi etmenler seçmenlerin demografik özelliklerine göre farklı şekilde ettiği görülmüştür.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2710
 • Online
  • Ziyaretçi: 24
  • Üye: 0
  • Toplam: 24

Detaylı İstatistikler