Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türk dış politikasında Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliği olanaklarının analizi

Diğer Başlık: Türk dış politikasında Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliği olanaklarının analizi

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): Sertel, Uygar Mustafa (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Başak, Cengiz (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Yeri: Ankara


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler
Özet Bu tezde öncelikle Türk-Çin ikili siyasi ilişkilerinin gelişimi gerçekçilik ve inşacılık \r\nkuramları açısından incelenmiş ve gerçekçilik kuramının bu gelişim sürecini açıklamada \r\ndaha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Daha sonra ikili ilişkilerin tarihsel arka planı \r\nözetlenmiş, diplomatik ilişkilerin kuruluşundan 2000 yılına kadar kaydedilen gelişmeler \r\naçıklanmış ve özellikle 2000 yılı sonrasında kaydedilen gelişmeler ayrıntılı biçimde \r\nirdelenmiştir. Dış politikanın siyasi ilişkilerin yanı sıra diğer konuları da kapsadığı \r\ndüşüncesinden hareketle, Türkiye-Çin ikili ekonomik, askeri ve kültürel ilişkileri de ana \r\nhatlarıyla incelenmiştir. Ardından, 2000-2005 döneminde iki ülkenin birbirlerinin dış \r\npolitika gündemlerindeki yeri belirlenmiş, Türkiye ve Çin’in daha ileri düzey siyasi \r\nişbirliğinden elde edebilecekleri kazanımlar ortaya konmuş ve böyle bir açılımın \r\nmodaliteleri irdelenmiştir. Bu çerçevede, Çin’in Türkiye’nin mevcut yönelimlerine bir \r\nalternatif sunmaktan ziyade, ikili ilişkilerini daha ileri bir düzeye taşıyabileceği bir ülke \r\nolabileceği ve bunun çok boyutlu Türk dış politikasına zenginlik katacağı sonucuna \r\nvarılmıştır.\r\n----------\r\nIn this thesis, initially the development process of Turkey-China bilateral political \r\nrelations was examined from the realist and constructivist perspective and it was found that \r\nthe realist perspective has been more successful in explaining this development process. \r\nThen the historical background of bilateral relations was summarized, the developments that \r\ntook place from the establishment of bilateral diplomatic relations until the year 2000 were \r\nexplained and especially the developments after the year 2000 were explored in detail. \r\nMoving from the view that foreign policy is composed of, in addition to political relations, \r\nother subjects, Turkey-China bilateral economic, military and cultural relations were \r\nanalysed in brief. Afterwards, the position of the two countries on each other’s foreign \r\npolicy agenda within the 2000-2005 period was determined, the advantages that can be \r\ngained from further political cooperation by Turkey and China was revealed and the \r\nmodalities of such an opening were examined. In this regard, it was concluded that China, \r\ninstead of presenting an alternative to Turkey’s existing orientations, might become a \r\ncountry suitable for taking the bilateral relations to a higher level. It was also concluded that \r\nsuch a development may enrich the scope of multi-dimensional Turkish foreign policy.
İçindekiler 1. GİRİŞ\r\n2. KURUMSAL ÇERÇEVE\r\n3. TÜRK-ÇİN İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL ARKA PLANI\r\n4. İKİLİ SİYASİ İLİŞKİLER\r\n5. İKİLİ ASKER İLİŞKİLER\r\n6. İKİLİ EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER\r\n7. İKİLİ KÜLTÜREL İLİŞKİLER VE TOPLUMSAL TEMASLAR\r\n8. İKİ ÜLKENİN 2000-2005 DÖNEMİNDE BİRBİRLERİNİN DIŞ POLİTİKA GÜNDEMLERİNDEKİ YERİ\r\n9. TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI\r\n10. SONUÇ
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 10
  • Üye: 0
  • Toplam: 10

Detaylı İstatistikler