Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Suriye Baas Partisi’nin İktidar Mücadelesinde Arap Milliyetçiliğinin Rolü

Diğer Başlık: Suriye Baas Partisi’nin İktidar Mücadelesinde Arap Milliyetçiliğinin Rolü

Oluşturulma Tarihi: 04-03-2020

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Uluslararası ilişkiler,

Yazar(lar): Khalil, Dilek (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Eliküçük Yıldırım, Nilgün (Tez Danışmanı),


Yayın Tarihi: 22-07-2019 Yayınlandığı Sayfalar: 147


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Baas Partisi, Arap Milliyetçiliği, Birlik, Hürriyet, Sosyalizm


Özet

Bu çalışmanın amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde tohumları atılanve 20. yüzyılın ilk yarısında şekillenmeye başlayan Arap milliyetçiliği akımı ve buakımın Suriye Baas partisinin kurulmasında ve daha sonra iktidar mücadelesindekirolünü ele almaktır. Arap milletinin kadim bir etnik kimliğe sahip olmasından dolayıetno-sembolcülük modern milliyetçilikle kadim millet anlayışını birleştiren bir sentezsunduğu için bu teori Arap milliyetçiliğini açıklamakta temel referans noktası olarakkullanılacaktır. Ayrıca Arap kavmi uzun vadeli zaman dilimine yayılmış bir kültürelmirasa ve köklü bir tarihe sahiptir. Bu nedenle çalışmada Fernand Braudel’in üçkatmanlı tarih anlayışı uyarınca Arap milliyetçiliğinin tohumlarının atılmasına katkısağlayan bir dizi olaylara yer verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi veFransız mandasında tohumları atılan Arap milliyetçiliği 1940’lı yıllarda Baaspartisiyle birlikte Suriye’de kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Bu bağlamda, Baaspartisinin, Arap milliyetçiliği ve Arap ümmetinin birliği yolunda verdiği mücadele,ideolojik yapısı, şiarı, temel ilkeleri ve hedefleri açıklanmıştır. Son olarak ise, 1951-1970 yılları arasında özellikle Baas partisinin iktidara gelmesiyle gelişen dış politikaolayları ve Arap milliyetçiliği ve birliği yolunda verdiği mücadelenin dış politikaeylemlerine nasıl yansıdığı ele alınmıştır. Çalışmanın temel iddiası, Arapmilliyetçiliğini temsil eden, birlik, hürriyet ve sosyalizm ideolojileri ve halen var olan‘Sonsuz Misyona Sahip Tek Arap Ulusu’ şiarıyla yola çıkan Baas partisininuluslararası politikada ve bölgede yaşanan gelişmeler, Suriye içinde yaşananistikrarsızlıklar ve kaos ortamı sonucunda Arap ümmetini birleştirme yolunda verdiğimücadelede yenik düşmüş olduğudur.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2710
 • Online
  • Ziyaretçi: 22
  • Üye: 0
  • Toplam: 22

Detaylı İstatistikler