Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Önemi Ve Hilelerin Önlenmesi

Diğer Başlık: İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Önemi Ve Hilelerin Önlenmesi

Oluşturulma Tarihi: 04-03-2020

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Güven, Taygun (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Yanık, Zeki (Tez Danışmanı),


Yayın Tarihi: 17-07-2019 Yayınlandığı Sayfalar: 159


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

İç kontrol sistemi, Hile


Özet

Çalışmamızın amacı, işletmelerin isteyerek ya da istem dışı örgüt içerisindeoluşabilecek kontrol eksikliğinden kaynaklanan hata ve hilelerin önüne geçilmesindeayrıca işletmelerin disiplin, kararlılık ve sürdürülebilir oluşunda iç kontrol sistemininöneminin araştırılmasıdır.PTT Kurumunda; Muhasebe Daire Başkanlığı’nda çalışan 50 personele, İçKontrol Sistemi, ortaya çıkan riskler ile sonuçları, Üst Düzey Yönetim tarafındanhileye karşı alınan caydırıcı kararlar ve alınan kararların personel üzerine etkisi anabaşlıkları altında 25 soruluk anket uygulanıp; sonuçlar eğitim, yaş, hizmet süresi vecinsiyete göre yorumlanarak karşılaştırmalar yapıldı.Çalışma sonunda, Başkanlık personelinin %94’ ünün iç kontrol sistemininkuruma faydalı olduğunu düşündüğü görüldü. Çalışanların %72’si iç kontrolfaaliyetleri üzerine sorumluluklarını, %84’ü de bu kapsamda kendisine verilengörevleri bildiğini belirti. Personelin %60’ı iç kontrol sisteminin etkin bir biçimdeişlediğini düşünürken, diğer taraftan genel anlamda değerlendirilme yapıldığındayöneticiler tarafından gerekli kontrollerin yeterli oranda sağlanmadığınındüşünüldüğü sonucuna ulaşıldı. Çalışanların %72’lik kısmı doğru ve güvenilirbilgiye zamanında ulaştığını ifade etti. Kurum içerisinde oluşan bir hileye karşı üstyönetim tarafından, caydırıcı kararlar alındığını düşünenlerin sayısı %38 gibi düşükbir oranda kalırken, hile eylemine karşı verilecek ceza veya yaptırımların caydırıcıolacağına inananların oranının %46 olduğu tespit edildi.İç Kontrol Sistemi hakkında yapılan çalışma ve yatırımlar hakkında personelinyeterli bilgisi olmaması sorunu, konu hakkında yeterli eğitim, panel ve toplantılarınyapılması ile çözülebileceği düşünülmektedir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2710
 • Online
  • Ziyaretçi: 24
  • Üye: 0
  • Toplam: 24

Detaylı İstatistikler