Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sağlık Turizminde Hasta Hakları Ve Etik Sorunsalı Üzerine Bir Araştırma

Diğer Başlık: Sağlık Turizminde Hasta Hakları Ve Etik Sorunsalı Üzerine Bir Araştırma

Oluşturulma Tarihi: 04-03-2020

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Öztürk, Gülay (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Tengilimoğlu, Dilaver (Tez Danışmanı),


Yayın Tarihi: 02-08-2019 Yayınlandığı Sayfalar: 221


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Sağlık Turizmi, Hasta Hakları, Etik


Özet

Sağlık turizmi, insanları turistik amaçlı seyahat etmeye yönelten en önemlineden olarak değerlendirilen “sağlık” kapsamında gerçekleştirilen turizmetkinliklerini ifade etmektedir. Bu etkinlikler dâhilinde bireyler, ya kaybolansağlıklarını tekrar kazanabilmek adına ya da sağlıklarını çok daha uzun sürelikoruyabilmek için taleplerinin karşılanmasını beklemektedirler. Sağlık ve turizmilişkisi, hem olumlu hem olumsuz yönleri olan bir ilişki olarak değerlendirilmektedir.Sağlık turizmi, hem somut hem de soyut anlamda ülkelere birçok faydasağlamaktadır.Sağlık turizminin önündeki en büyük engellerden biri de, “duygusalgüvenlik” ihtiyacı olarak ifade edilmektedir. Sonuç olarak sağlık turizmi hastagönderen ve hasta tedavi eden ülkeler için etik sorumluluklar gerektiren bir hizmetfaaliyetidir. Bu bağlamda da sağlık turizminde etik; saygı, bilerek zarar vermeme,iyilik yapma ve adalet gibi temel prensiplerin gözetilmesini gerektirmektedir.Bu araştırmanın temel amacı, “Sağlık Turizminde Hasta Hakları ve EtikSorunsalı” bağlamında; sağlık, turizm, sağlık turizmi ve uluslararası sağlık hizmetlerikavram ve süreçlerinin belirli boyutları ile belirlenmesi, dünya örnekleri kapsamındasağlık turizminin değerlendirilmesi ve sağlık turizminde hasta haklarının ve etikdeğerlerin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla tasarlanan çalışmadabetimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplamada temel araç olarakuygulanan anket; biri sağlık turizminde hasta hakları ile ilgili görüşleri ölçmek,diğeri sağlık turizminde etik sorunsalı ile ilgili görüşleri ölçmek amacıyla iki farklıölçek kullanılarak hazırlanmıştır. Bu araştırmanın evrenini sağlık turizmi kapsamındaTürkiye’de tedavi gören hastalar oluşturmaktadır. Örneklemine ise araştırmayakatılmayı kabul eden 125 sağlık turizmi hastası alınmıştır. Çalışmada “yaş grubu” ile“hasta hakları” ve “etik sorunsalı” arasında ve “hastane türü” ile “hasta hakları” ve“etik sorunsalı” arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Diğertaraftan, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu ile bağımlı değişkenlerarasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır.

Hasta hakları konusunda geliştirilmesi gereken konular; hastaların sorularınayeterli cevaplar verilmesi ve bilgilendirmeleridir. Bu çerçeve de personelin nitelikleriönem arzetmektedir. Sağlık kurumuna gelmeden önce alınan bilgilerin uyuşmazlığı,aracı kuruluşların sağladığı yetersiz ve etik olmayan bilgiler, inanç ve değerlereuygun olmayan tıbbi uygulamalar, sağlık turizminin geliştirilmesi için çözülmesigereken etik problemler arasındadır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2710
 • Online
  • Ziyaretçi: 19
  • Üye: 0
  • Toplam: 19

Detaylı İstatistikler