Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümünde Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Yeni Bir Model: Yeşil Osb Yaklaşımı

Diğer Başlık: Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümünde Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Yeni Bir Model: Yeşil Osb Yaklaşımı

Oluşturulma Tarihi: 03-03-2020

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL), SİYASET BİLİMİ,

Yazar(lar): Duran, Burak (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Şahin, Savaş Zafer (Tez Danışmanı),


Yayın Tarihi: 27-09-2019 Yayınlandığı Sayfalar: 99


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Sürdürülebilir Kalkınma, Organize Sanayi Bölgeleri, Yeşil OSB, Türkiye.


Özet

Sanayileşme ve kentleşme süreçlerinin göstergesi olarak kabul edilen, sanayi üretiminin yoğunlaştığı alanlar son yüz yılda radikal bir dönüşüm geçirmiştir. Sanayi Devriminin başlarında kent merkezinde yer alan sanayi bölgeleri yirminci yüzyılda önce kentin dışına çıkmış, ardından da kendi örgütlenme biçimi olan özel bölgeler haline gelmiştir. Yirmi birinci yüzyılın başlarından itibaren de, sanayi bölgelerinin sürdürülebilir kalkınma için kaldıraç etkisi olacağı yaklaşımından hareketle sanayi bölgelerini çevresel ve üretim süreçleri açılarından “yeşil” dönüşüme tabi tutma çalışmaları öne çıkmaktadır. Ancak başta Türkiye olmak üzere her ülkede bu dönüşüm sürecinin beklenen hızda gerçekleşmediği görülmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin tarihsel gelişimi üzerinden kentleşme, kalkınma ve sanayileşme ilişkileri bağlamında mevcut durumu analiz ederek bu durumun sebepleri üzerinde durmaktadır. Çalışmada dünyada çeşitli uygulama örnekleri görülen Endüstri Bölgeleri, Eko Endüstriyel Parklar, Teknoparklar ve Yeşil OSB modelleri karşılaştırmalı olarak irdelenerek Türkiye’de OSB uygulamalarının yeşil değişim ve dönüşüm gerekçeleri deşifre edilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de 2016 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde başlatılan ‘’Yeşil OSB’lere Dönüşüm Süreci’’ tüm boyutlarıyla analiz edilmeye çalışılmıştır. Dönüşüm sürecinin temel gerekçeleri deşifre edilirken halen proje safhasına olan sürecin paydaşlarıyla mülakatlar yapılarak sonuçta ‘’Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinin Yeşil OSB’lere Dönüşüm’’ gerekçeleri ve süreçte yaşanan sorunlar ortaya konulmaya çalışılmıştır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2555
 • Online
  • Ziyaretçi: 3
  • Üye: 0
  • Toplam: 3

Detaylı İstatistikler