Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Cumhuriyetin İdeolojisinin Ulusal Kimliğe Yansımasında Ankara Resim Ve Heykel Müzesi (Eski Türk Ocakları Binası) Ve Değişimlerinin Analizi

Diğer Başlık: Cumhuriyetin İdeolojisinin Ulusal Kimliğe Yansımasında Ankara Resim Ve Heykel Müzesi (Eski Türk Ocakları Binası) Ve Değişimlerinin Analizi

Oluşturulma Tarihi: 03-03-2020

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Çatladıoğlu, Ahmet Uğur (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Pfeıffer, Şule (Tez Danışmanı),


Yayın Tarihi: 29-07-2019 Yayınlandığı Sayfalar: 141


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Ulusal Mimarlık Akımları, Eski Türk Ocakları Binası, Ankara Resim ve HeykelMüzesi, İç Tasarım ve Mimarlık.


Özet

Osmanlı’nın son dönemlerinde başlayan modernleşme çabaları Cumhuriyetdöneminde devam etmiştir. Aynı dönemlerde Avrupa’da hâkim olmaya başlayanulus-devlet formatının bir çeşit yansıması olan bu yenilik hareketleri; bilhassaTanzimat reformlarıyla resmen başlayan, anayasal yönetimlerin ilanıyla devam edenve cumhuriyet dönemi inkılaplarıyla son aşamasına ulaşmış olup, bu haliyle de dahaçok siyasi ve hukuki alanın reformize edilmesi şeklinde kendini gösterenmodernleşme süreçleridir. Bu modernleşme süreçleri, özellikle o dönemki ekonomi,politika, felsefe, hukuk, din ve dil alanında önde gelen düşünürlerin geliştirdiğidüşüncelerin de etkisiyle zamanla yaygınlaşmış ve bu durum pek çok farklı alandaolduğu gibi, mimari alanındaki yeni gelişmelere de uygun bir ortam yaratılmasınaolanak sağlamıştır.Bu tez çalışması ile bahsi geçen söz konusu modernizm etkisi ile oluşan yenidenulusal bir kimlik oluşturma süreçlerinin mimari alanındaki yansımaları, Eski TürkOcakları Genel Merkez Binası özelinde incelenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda, I.Ulusal Mimarlık Akımına göre yapılan Ankara’daki mimari yapıların temelözellikleri, Eski Türk Ocağı Genel Merkezi Binası’nın tasarımı ve buna ilişkintanımlar literatür taramasıyla açıklanacak olup; destek olarak da Eski Türk OcağıGenel Merkezi Binası ile Cumhuriyetin beraberinde getirdiği ulusalcılık akımındakiyeri ve önemi incelenmeye çalışılarak geçirdiği restorasyonlarla ilgili mekânsalanalizlerle açıklanmaya çalışılacaktır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 2555
 • Online
  • Ziyaretçi: 4
  • Üye: 0
  • Toplam: 4

Detaylı İstatistikler