Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'de İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi Güvenliği Uygulamaları

Diğer Başlık: Türkiye'de İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi Güvenliği Uygulamaları

Oluşturulma Tarihi: 03-03-2020

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Ünver, Merve (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Bircan, İsmail (Tez Danışmanı),


Yayın Tarihi: 10-09-2019 Yayınlandığı Sayfalar: 76


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Bilgi güvenliği, güvenlik zafiyeti, insan kaynakları yönetimi, bilgigüvenliği uygulamaları.


Özet

Bilgi güvenliği, bilişim sistemlerinin hızla gelişmesi, bilgi ve iletişimteknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması ve 'bilgi toplumu' kavramının benimsenmesiile önem kazanmaya başlayan bir kavram haline gelmiştir. Türkiye'de devlet desteğiylebirlikte hem kamu hem de özel kurumlar için bilgi güvenliği uygulamaları mevzuatlardayerini almış ve uygulamaya başlanmıştır. Bünyesinde gizlilik, bütünlük ve erişebilirlikunsurlarını barındıran bilgi güvenliği, bu üç unsur çerçevesinde şekillenir. Güvenlikzafiyetinin oluşması için bu üç önemli unsurda eksiklik veya aksaklık olması sözkonusudur. Bilgi güvenliğinin var olması için insan faktörü ele alınması gereken önemlibir unsurdur. Bünyesinde insan unsurunu temel alan ve bir değer olarak algılayan insankaynakları yönetimi, çalışanların kişisel bilgilerine sahip çıkmak, bilgilerini korumak ilesorumludur. Bu nedenle, bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi ve güvenlik zafiyetininortadan kaldırılabilmesi için uygulanan politikalar, insan kaynakları yönetiminin deuygulaması gereken politikalar dahilindedir.Bu tezin amacı yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye'de insan kaynaklarıyönetimi bilgi güvenliği uygulamalarının iş hayatında var olması ve güvenlik zafiyetininoluşmaması için belirlenmesi gereken stratejileri ortaya koymaktır. Tez çalışmasındabilgi güvenliği ve insan kaynakları yönetimi alanlarında yapılmış çalışmalar, raporlar veanalizlerden faydalanılmış ve tez çalışması 413 insan kaynakları çalışanı ve yöneticisi ileyapılmış olan anket çalışması ile desteklenmiştir. İnsan kaynakları yönetiminde hemçalışanların hem de yöneticilerin bilgi güvenliği konusunda farkındalıklarınınarttırılması adına eğitim ile bilinçlenmenin meydana gelmesi, insan kaynaklarıyönetiminde bilgi güvenliği politikası modeli oluşturulması ve bu durumlarıngerçekleşmesini sağlayacak çözüm önerileri bu tez çalışmasında ele alınmıştır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 10
  • Üye: 0
  • Toplam: 10

Detaylı İstatistikler